Norske Dolphin bidrar til britisk COBRA

For å betjene sitt oppgraderte radioteleskop, har det britiske Jodrell Bank Observatory bygget superklyngen COBRA på 182 prosessorer med WulfKit-teknologien til norske Dolphin.

Jodrell Bank Observatory sorterer under University of Manchester. Det har mottatt to millioner pund for å utvide radioteleskopet Lovell Telescope. Det nye anlegget får en diameter på 76 meter og skal samle enorme mengder astrofysiske data.

Oppgaven til superklyngen COBRA - det står for "Coherent On-line Baseband Receiver for Astronomy" - er å prosessere dataene fra teleskopet i sanntid. En viktig oppgave er å kunne studere pulsarer - raskt roterende nøytronstjerner - så nøyaktig som mulig. COBRA skal blant annet sørge for løpende korrigering av feilkilder som skyldes avvik i hvordan signaler fra pulsarer når fram til jorda. Jodrell Bank er verdens fremste institusjon innen pulsarforskning.

Superklyngen på 91 noder med to Pentium III ("Tualitin") 1,13 GHz prosessorer i hver node er levert av Workstations UK med WulfKit-teknologi fra norske Dolphin Interconnect. WulfKit bygger på SCI-teknologi ("scalable coherent interface") fra Dolphin, integrert med MPI ("messaging passing interface" fra søsterselskapet Scali AS. Man regner med at den blir kraftig nok til også å ta på seg andre oppgaver, både prosessering av andre data fra Lovell-teleskopet og forskjellige typer simulering.

Til toppen