Norske Webgrrls etablert

Kvinner i mange land har hatt et Webgrrls-forum i nærheten. Nå skal også norske kvinner få en arena å diskutere nettrelatert kvinnestoff med nettsted og foredragskvelder.

På et møte tirsdag ble det vedtatt å starte en norsk avdeling av det internasjonale Webgrrls. Organisasjonen er for kvinner som er interessert i, og/eller jobber med Internett. Webgrrls ble startet i 1995 i USA, og har siden vokst til 17 land.

- Vi ble enige om å gå i gang med Webgrrls i Norge tirsdag denne uke. Vi har vært i kontakt med noen som kan tilby oss et sted å ha samlinger og foredrag, og vi er allerede i gang med å planlegge foredragskvelder med emner for kvinner i forhold til Internett. Både mer overordnede temaer av politisk, etisk, kulturell og filosofisk art og mer konkrete temaer som hvordan handle på nett, hvordan bruke grensesnitt og liknende, sier en av initiativtagerne Siri Drachmann til digi.no. Drachmann driver til daglig sitt eget firma Alkymedia Interactive Design.

Første foredragskveld skal avholdes 25. mai, men stedet er ikke endelig bestemt. 12 kvinner står bak initiativet, blant dem Siri Drachmann og Monna Nordhagen i SOL.

- Alle er meget travle kvinner som gjør dette fordi det er viktig og fordi vi har lyst. Målet er at vi skal bli overflødige i løpet av overskuelig framtid, slik at dette kan rulle og gå videre uten oss, sier Drachmann. Foreløpig er det ikke nedfelt noen statutter eller retningslinjer, men det vil komme senere.

- Retningslinjene vil ligge så tett opp til det moderorganisasjonen har vedtatt som mulig. Vi vil styrke nettverket blant kvinner både i IT-bransjen og andre bransjer, sier Drachmann.

Til toppen