Nortel kan tape 19,2 milliarder dollar

Nortel sendte fredag ut en advarsel om at underskuddet i inneværende kvartal kan nå 19,2 milliarder dollar, og at 10.000 arbeidsplasser må bort, i tillegg til de 20.000 som forsvant i april.

Bakgrunnen for advarselen er at omsetningen er 4,5 milliarder dollar mot forventet 6,22 milliarder. Dette gir et negativt driftsresultat på 1,5 milliarder dollar. I tillegg kommer ekstraordinære goodwill-avskrivninger og finans- og restruktureringskostnader, slik at det regnskapsmessige underskuddet når 19,2 milliarder dollar.

Målet med restruktureringen som ble kunngjort ved årsskiftet, er å slanke driftsutgiftene med 3,5 milliarder dollar i året. De første kuttene gjaldt 20.000 stillinger. Nå skal ytterligere 10.000 årsverk bort, slik at det samlede tallet reduseres fra rundt 94.500 til 64.500.

Mens de første kuttene ble fulgt opp av optimistiske uttalelser om inneværende kvartal, heter det nå at man ikke kan forvente omsetningsvekst før kanskje en gang i midten av 2002. Det dårligste kvartalet i fjor noterte 6,33 milliarder dollar i omsetning, milevidt over det som nå forventes for inneværende kvartal.

Nortel-ledelsen sier at hele telekom-industrien må justere ned sine forventninger og fokusere på kostnadskontroll.

Nortels konkurrenter, blant dem Cisco og Lucent, har gitt tilsvarende advarsler.

En årsak til fallet er at kundene ser ut til å kunne få mer ut av sitt nåværende utstyr enn opprinnelig tenkt. Nortel fortalte om et tilfelle der en bestilling på 350 millioner dollar ble redusert til rundt 90 millioner dollar, fordi kunden fant ut hvordan kapasitetsproblemet kunne løses uten å pøse på med nytt utstyr.

Til toppen