Novell påberoper seg flere års forsprang til Microsoft

- Vi har flere års forsprang til Microsoft i å drifte Windows 2000 arbeidsstasjoner og servere, sier produktsjef Martin Buckley for Novells nest viktigste produkt, ZENWorks.

I disse dager gjennomfører Novell Norge et framstøt for å informere kunder om fortreffeligheten til driftsverktøyene ZENWorks for henholdsvis "desktop" og servere. I den anledningen er de nyeste versjonene av begge - 3.0 for verktøyet som drifter klienter, 2.0 for serverredskapet - buntet i en egen pakke.

Omsetningsmessig er ZENWorks blitt Novells største produkt etter NetWare. Det er en av flere produkter som bygger på Novells katalogtjeneste NDS eDirectory (NDS står for "Novell directory services"). Slik Novell ser på verden, er NDS et samlende lag over ulike operativsystemer - NetWare, Windows NT/2000, Linux, Unix osv - og danner selv grunnlag for tjenesteleverende applikasjoner til servere og klienter som bruker disse systemene. Drift betraktes som en av flere tjenester over NDS. Andre eksempler på tjenester over NDS er lagring, sikkerhet, kunnskapsforvaltning og personalisering. Kombinasjonen av NDS og disse tjenestene kaller Novell "Net Services Software".

Målet for Novell er å gjøre NDS til en like sentral del av Internettets infrastruktur som Ciscos rutere er på maskinvaresiden, forteller markedssjef Stig Sjursen i Novell Norge. Han anslår Ciscos markedsandel til 83 prosent.


- Vår Net Services Software skal være integrert i den veven som utgjør selve Nettet, legger han til.

ZENWorks for Desktop 3.0 ble sluppet i august i år.

- Det er et regelbasert verktøy for å drifte klienter via NDS-katalogen, sier produktsjef for Europa, Martin Buckley. - Miljøer som bruker det, kan redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene betraktelig, og omdisponere store deler av IT-staben til å arbeide med strategiske oppgaver, for eksempel bedre tilpasning til den nye økonomien.

Et av ZENWorks' viktigste bidrag, er at nettverket gjøres bevisst hva slags personlige preferanser og rettigheter hver bruker har. Dette kommer til uttrykk på en rekke måter. Den mest åpenbare er at brukeren tilbys sin egen arbeidsflate med de samme applikasjonene uansett hvor i verden man logger seg på organisasjonens nettverk. Dette krever ikke at alle organisasjonens PC-er er like. Logger du deg på en arbeidsstasjon, "vet" nettverket gjennom NDS og ZENWorks at du har tilgang til bestemte applikasjoner. Det "vet" også om disse er installert på PC-en du bruker i øyeblikket, og det er i stand til å installere det du trenger, med den personlige skreddersømmen du trenger til hver applikasjon, for eksempel maler og makroer.

Dette innebærer blant annet at det er enkelt å legge til rette en ny bærbar PC med alle verktøyene du er vant med fra den forrige stasjonære eller bærbare maskinen. Du logger deg på nettet, og venter på at ZENWorks gjør jobben for deg.

- Alt bygger på informasjon om hver enkelt bruker i katalogen, forklarer Buckley. - Slik får ZENWorks vite ikke bare hvilke applikasjoner du skal ha, men også hvordan du vil ha dem. Sentralt kan driftspersonalet kan lade nye personlig tilpassede PC-er, inklusive nye operativsystemer eller oppgraderinger av operativsystemet. Noen egenskaper styres gjennom gruppestrukturen, andre hentes direkte fra individnivået. Så sant informasjonen er i katalogen, retter ZENWorks seg etter det. Driften foregår enkelt og oversiktlig gjennom et grafisk brukergrensesnitt, ikke gjennom lange og uoversiktlige skripter.

Buckley forteller historien om en britisk organisasjon som installerte 300 nye skrivere i nettverket. Windows er så viselig innrettet at hver klient må rekonfigureres for å nå en ny skriver. Ikke alle brukere er i stand til å gjøre dette på egen hånd. ZENWorks har en egen modul som automatiserer skriveroppsettet. Følgelig var driftspersonalet i stand til å fjernstyre rekonfigureringen av flere tusen klienter til riktig skriver.

- Besparelsen er beregnet til 300 britiske pund per skriver.

Med 300 skrivere svarer dette til over en million kroner.

Med ZENWorks for både klienter og servere, kan man implementere det Novell kaller TED for "tiered electronic distribution". Da kan all oppdatering av all slags programvare for både servere og klienter i en organisasjon sentraliseres og automatiseres. Buckley viser til at dette kan ha stor betydning også fra et sikkerhets synspunkt. Oppdatering av virusvern skjer nærmest i sanntid, og man kan sentralisere tiltak som de nyeste sikkerhetspatchene fra Microsoft, samt kontrollere hvem som skal ha anledning til å kjøre Windows skripter.

- Regelbasert katalogstøttet drift har framtiden for seg. Foreløpig er ZENWorks begrenset til PC-er og tynne klienter. Vi vil utvide plattformen til andre operativsystemer enn Windows, og det er ingenting i veien for å integrere også mobile klienter som avanserte telefoner og trådløst kommuniserende hånd-PC-er. Da vil man også kunne tenke seg tjenester knyttet til nettverkets bevissthet om hvem som i øyeblikket er tilknyttet, og med hva slags klient.

Trass i at programvaren til en typisk PC koster under 1000 dollar, og selve maskinvaren rundt 2000 dollar, viser IDC-studier at de totale omkostningene til maskinen gjennom en tre års levetid er 8170 dollar i året. Halvparten av disse er drift.

- Miljøer som bruker ZENWorks kan redusere driftsutgiftene med 33 prosent, sier Buckley. - IDC mener at reduksjonen av tidsforbruket innen support og drift er 47,3 prosent. Det betyr at hvis du har en IT-avdeling på fem årsverk, vil to og en halv av disse kunne omdisponeres til strategiske oppgaver uten å redusere på tjenestenivået innen support og drift, bare ved å innføre ZENWorks.

Buckley mener Novell ligger noen år foran Microsoft når det gjelder driftsverktøy, også hvis man går ut fra et miljø der alle PC-ene er oppgradert til Windows 2000.

- Vi er i stand til å håndtere Windows 95, 98, Me og NT. Microsofts Active Directory krever Windows 2000. Hvis alle i miljøet har Windows 2000, har vi likevel et solid forsprang. Vi har integrert automatisk innsamling av opplysninger om både maskinvare og installert programvare, der Microsoft krever verktøy fra tredjepart. Vi skalerer langt bedre enn Microsoft er i stand til, og vi kan finsikte driftsverktøyet langt bedre.

Det siste momentet Buckley nevner i sammenlikningen med Microsoft, er sikkerhet, blant annet innen verktøyene for fjernkontroll.

- Fjernkontroll innebærer at noen innen support overtar kontrollen over din PC, og får på sin skjerm et bildet nøyaktig likt det du har hos deg. Arbeider du med sensitive opplysninger, kan dette være et brudd med organisasjonens sikkerhetspolitikk. ZENWorks vil sørge for å sammenlikne supportpersonens tilgangsrettigheter med de applikasjonene du har på skjermen. Stemmer de ikke overens, vil du varsles når noen er på terskelen til å fjernkontrollere din maskin. Vedkommende slipper ikke videre før du eksplisitt har gitt anledning til det.

Novell er svært engasjert for Linux, og tilbyr en rekke tjenester for dette operativsystemet. Buckley ser at kostnadsbevissthet kan bidra til å trekke folk bort fra Microsofts operativsystemer og applikasjoner, over til Linux og den Microsoft Office-kompatible Staroffice. Det er da naturlig å stille spørsmål om hvorvidt ZENWorks kan brukes til å styre og gjennomføre en overgang fra Windows til Linux og fra Microsoft Office til Staroffice gjennom en hel organisasjon, på samme måte som man i dag kan styre en Windows-oppgradering eller en overgang fra Internet Explorer til Netscape Navigator.

- Det går dessverre ikke ennå. Men vi er innstilt på å diskutere en løsning på denne utfordringen med alle bransjens Linux-entusiaster, sier Buckley. - Vi er allerede i gang med å kartlegge hva som trengs for å bruke ZENWorks til å gjennomføre en rask og sikker overgang til Linux på klientene.

Til toppen