NRK effektiviserer ved å kjøpe av seg selv

Statskringkasteren NRK innfører et internhandel-system for å synliggjøre kostnadene i bedriften. Omleggingen fører blant annet til at NRK skal produsere sportssendinger på TV3..

Det er nå to år siden styret i NRK besluttet at mediebedriften skulle samle alle ikke-journalistiske funksjoner i en ny divisjon; NRK Ressurser. Det ble satt igang et prosjekt, som også hadde som mål å innføre et internhandel-system i NRK.

NRK Ressurser ble opprettet 1. januar 1998, og består av alle NRK-medarbeidere som ikke driver med journalistisk arbeid. Men det er ingen regel uten unntak, og i denne avdelingen finnes også foto- og filmmedarbeidere som både har journalistisk bakgrunn, og driver journalistisk arbeid.

Direktør for NRK Ressurser, Arild Hellgren, forteller at det er om lag 950 ansatte i divisjonen. Litt over halvparten jobber med programproduksjon. Omtrent 100 jobber med IT, data og nettjenester, og de resterende jobber med å forvalte NRKs 220.000 kvadratmeter eiendom, med alt det medfører av blant annet teknisk vedlikehold, planlegging, post og sentralbord.

Det andre målet med prosjektet var å innføre et internhandelsystem for å synliggjøre kostnadene for hver divisjon og belaste de avdelingene som bruker tjenestene. Internhandel ble satt i drift 1. januar i år.

- Det vil forhåpentligvis føre til en brukerinnflytelse på tjenestene, og en effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene, sier Hellgren til digi.no.

I løpet av 1998 ble alle NRKs kostnader henført til produkter, og det ble laget en komplett produktkatalog for NRK Ressurser. - Vi kan ikke regne ut prisen på én enkelt nyhet, men vi vil kunne finne ut hva for eksempel Dagsrevyen koster, og kunne sette det opp mot kostnadene til et underholdningsprogram, sier Hellgren.

Det er Einar Førde som får siste ord når det gjelder pengefordelingen mellom de ulike divisjonene, men det foregår en budsjettprosess med ledersjiktet i NRK, hvor det blir gjort prioriteringer. Det er alltid ønskelig med mer penger til nysatsinger, og det er disse prioriteringene som blir gjort i denne prosessen.

- I fjor forvaltet NRK Ressurser 750 millioner kroner. Med det nye internhandelsystemet vil denne summen bli delt ut til de andre divisjonene i NRK, som så forhåpentligvis vil kjøpe tjenester tilbake fra Ressurser for omtrent samme beløp, tror Hellgren.

Hellgren legger ikke skjul på at det har vært en endring i den gigantiske mediebedriften, og mange medarbeidere har vært skeptiske og redde for konsekvensene. Han forsikrer imidlertid at målet ikke er å redusere antall ansatte, men å effektivisere og synliggjøre ressursbruken.

Det er for eksempel ikke noe i veien for at NRK ved overkapasitet kan selge produkter ut av bedriften.

- For eksempel skal NRK produsere VM i ishockey for TV3, som har rettighetene til å vise dette mesterskapet. NRK Ressurser gjør da den tekniske delen av arbeidet for TV3. Det er imidlertid mer problematisk med redaksjonell enn med teknisk support. Det ville nok skapt forvirring hvis NRKs programverter/ -vertinner plutselig skulle dukke opp på TV3 sine skjermer, sier Hellgren.

NRK Interaktiv ble fra 1. januar i år flyttet fra Ressurser til Fjernsynsdivisjonen. Dette er fordi Interaktiv nå skal ha mer fokus på redaksjonelt innhold, og mindre fokus på det rent tekniske.

Til toppen