NRKs digitale tillegg spises opp av nye avgifter

NRK-lisensen økes med 75 kroner, hvorav 25 kroner er ment til å ruste statskanalen til den digitale tidsalder. Men dette tillegget blir spist opp av en musikkavgift som ble vedtatt i sommer, hevder kringkastingssjef Einar Førde til digitoday.no.

Lisensen til Norsk Rikskringkasting økes med 75 kroner, hvorav 25 kroner er beregnet til statskanalens satsing på digital TV. Men disse 25 kronene blir nesten spist opp av en ny avgift som stortinget vedtok i sommer.

Den nye avgiften går ut på at musikk som tidligere ikke har vært avgiftsbelagt nå skal bli det.

Avgiftsinntektene skal gå til et fond for utøvende musikere. Kringkastingssjef Einar Førde sier til digitoday.no at NRK estimerer denne avgiften til et sted mellom 20 og 25 millioner kroner hvert år, alt ettersom hvordan avgiften blir lagt.

Dermed er digital-tillegget som regjeringen ga NRK ved statsbudsjettet som ble lagt ut onsdag, nærmest spist opp. Tillegget på 25 kroner per lisensbetaler vil utgjøre omkring 30 millioner kroner i kassen på NRK, øremerket satsing på digitale plattformer.

- Dette betyr at vi ikke kan satse slik vi ønsker på utvikling av digital-TV, Internett eller nye tjenester, sier Einar Førde. Han er ikke overrasket over statsbudsjettets utkomme for NRKs del, men etterlyser en debatt om NRKs fremtid.

Det er nemlig slik at NRK trenger betydelige midler for å gjøre den satsingen de ønsker på digital-TV, Internett og tjenester knyttet opp til dette. Det er ikke selvsagt at disse midlene skal komme over lisensen, men de må komme på en eller annen måte. Hvis ikke, frykter NRK, kan statskanalen bli hengende etter utviklingen.

Om noen uker kommer regjeringen med en bredbåndsmelding til Stortinget. Dette er en melding som vil inneholde regjeringens planer for bredbåndsutbyggingen i Norge, samt tjenestetilbudet. Her skal etter det digitoday.no erfarer NRK spille en viktig rolle.
Følg statsbudsjettet på digitoday.

Til toppen