NTB på nett skal ikke tjene penger

NTBs nettsider som har vært "rett rundt hjørnet" i ni måneder, er nå på lufta. NTB ser ikke nettet som en prioritering eller inntekstkilde fordi byrået er nødt til å ivareta tunge investeringer på satellittdistribusjon.

Nettsatsingen til Norsk Telegrambyrå har vært "rett rundt hjørnet" siden oktober i fjor. Da uttalte ansvarlig redaktør i NTB, Thor Viksveen at 'nå er det like før'. Så ble januar nevnt som aktuelt tidspunkt, før digi.no i januar i år skrev at målet var å ha tjenesten oppe i løpet av februar. Februar gikk, mars, april og mai også, før altså "barnet" kom til verden i juni.

- Dette har da tatt forferdelig lang tid, prosjektleder Bjørn Veseth?

- Vi beklager selvfølgelig forsinkelsen, som har med prioriteringen av resursser å gjøre. Knappe IT-resursser i NTB har ført til at IT-kompetansen har vært konsentrert om det nye redaksjonelle systemet. Derfor har det tatt lang tid, sier Veseth til digi.no. Han forteller at det har ikke vært en storstilt lansering, men at hjemmesiden kom på lufta i begynnelsen av juni uten videre oppmerksomhet.

- Dette er nettsider som ikke retter seg mot de store massene, men mot brukere av våre tjenester. Vi har ikke prøvd å vinne designpriser og skal heller ikke trekke til oss lesere. Det er i dag en statisk web, men den er planlagt videreutviklet til høsten. Da er det planer om å bruke nettstedet litt mer aktivt, sier Veseth.

På NTB-sidene finner man kun informasjon om selskapet og tjenestene de tilbyr. Design og layout er enkel, med grafikk og annonser totalt fraværende. Veseth bekrefter at man forkastet flere designforslag før man gikk for den som nå er på nettet. Men den er bare en "kladd", understreker han.

- Vi stilte krav om at det skulle være en enkel side som var lett å oppdatere uten at vi behøver å bruke IT-resursser. I tillegg har vi lagt vekt på at sidene skal være lette å laste ned uten for mye grafikk og annet. Det skal også være lett for brukere å komme i kontakt med kundekontakter, slik at det nå er direkte peker til e-post. Men åpningssiden vil bli omarbeidet til høsten, sier Veseth.

Målet NTB har satt seg med nettsatsingen er å satse mer etterhvert, både på Internett som distribusjons- og markedsføringskanal.

- Til høsten planlegger vi å gå mere inn på markedsføringsfunksjonen av nettet. I dag er det jo kun en ren presentasjon som ligger ute. Vi har også planer om å bruke den som en distribusjonskanal av både tekst og foto. Allerede i dag er jo nettet i bruk som distribusjonskanal av foto, men vi vil få opp trafikken. Teksttjenester distribuert over nettet vil gjøre det mulig å nå kunder som ikke er tilknyttet satelitt-tjenesten, sier han.

Han tror på sikt Internett vil bli en viktig distribusjonskanal, men NTB har ikke tallfestet hvor stor andel av det totale salget de tror nettet vil utgjøre.

- Vi har satset en del på distribusjon over satellitt med elementer som sikkerhet, volum og det man kaller multidrop som muliggjør at alle redaksjoner får informasjon samtidig. Denne overføringsmåten er det investert betydelige resursser i og vil være hoveddistribusjonskanalen også framover. Vi har flere år igjen av satellittleiekontrakten hos Telenor, men det er klart vi vil følge den teknologiske utvikling. Vi ser at det er en eksplosiv utvikling i bruken av Internett, i tillegg til større pålitelighet på nettet og større kapasitet. På sikt tror jeg Internett vil bli en alternativ distribusjonskanal, sier Veseth.

- Satser dere på å tjene penger på nett?

- Nei, det er foreløpig ikke lagt opp til annonser, men det kan komme senere. Uansett vil det bli marginalt med annonser på våre sider. Vi har ikke laget nettsidene for å tjene penger, men ønsker å skaffe seg en markedsføringskanal overfor mediemarkedet, sier Veseth.

Ved nyttår ble NTB delt opp i to ulike selskaper, hvor NTB skal ta seg av den tradisjonelle nyhetstjenesten og NTB Pluss skal ta seg av det kommersielle, blant annet salg av foto over nettet.

Til toppen