Ny mobilstandard i løpet av året

I alt 15 ulike forslag til tekniske løsninger for neste generasjons mobiltelefoni ligger på bordet når den internasjonale telekomunionen (ITU) skal ta stilling til en ny global mobilstandard.

Ett av de forslagene som stiller sterkest er et felles europeisk/japansk forslag fremmet av det europeiske standardiseringsorganet ETSI og den japanske organisasjonen for radioindustrien. Forslaget ble anbefalt av ETSI tidligere i år som Europas forslag til ny mobilstandard, i hovedsak fordi det på forhånd hadde fått støtte fra japanske NTT. For ETSI har det vært viktig å velge en standard som også kunne aksepteres av andre, i og med at målet denne gangen er å etablere en global mobilstandard.

ETSIs forslag er bredbånds-CDMA (W-CDMA), som ble initiert av flere store industribedrifter på ETSI-møtet i januar. Forslaget er egentlig et kompromissforslag som gjør at en kan benytte to løsninger i nettet, men at en i terminalen finner utstyr som gjør det irrelevant hvilken løsning mobilnettene bygges med.

Forslaget inkluderer teknologi både fra Ericsson og Nokia og fra rivalene som tidligere støttet et annet forslag, der i blant Siemens, Motorola og Alcatel Alsthom.

Målet med den nye standarden er å øke båndbredden på mobilsystemet, slik at en for eksempel vil kunne distribuere video over mobiltelefon-nettet. GSM-systemet har i dag til sammenligning en båndbredde på 9,6 Kbps.

I alt 10 ulike organisasjoner fremmet de 15 forslagene til ny mobilstandard innen fristen som var ved utgangen av juni.

Blant de andre forslagsstillerne er The Telecommunications Industry Association (TIA), en av to amerikanske forslagsstillere. TIA har fremmet flere forslag, som blant annet inkluerer en versjon av W-CDMA.

Første ITU-møte der neste generasjons mobiltelefoni skal diskureres starter tirsdag i Seoul, der en i hovedsak skal bli enige om hvordan en skal evaluere de femten forslagene.

Målet er å komme fram til en felles standard i løpet av året.

Til toppen