Ny produksjonsmetode gjør flatskjermer billigere og bedre

IBM har patentert en ny metode for å framstille flate dataskjermer med flytende krystaller. Metoden gjør skjermene både billigere og bedre.

IBM har patentert en ny metode for å framstille flate dataskjermer med flytende krystaller. Metoden gjør skjermene både billigere og bedre.

Den nye metoden gjelder det trinnet i produksjonsprosessen der de flytende krystallene skal legges i strengt parallelle rekker, og orienteres i samme retning. I dag gnir man en plastflate på en bestemt måte før man legger ut krystallene. Denne metoden ble opprinnelig oppdaget i 1906 og medfører en rekke ulemper. Siden ingen egentlig skjønner hvordan den virker, er det vanskelig å utvikle den videre. Gniingen medfører også forurensning i en prosess som ellers må være absolutt fri for fremmede partikler. Den er dessuten tidkrevende og medfører fare for skade på de ferdige skjermene. Skadene oppdages ikke før skjermene er praktisk talt ferdige, og feilprosenten er uforholdsmessig stor.

Den nye metoden går ut på å skyte ioner - elektrisk ladede atomer - i ordnede rekker på en flate av karbon. Når krystallene legges ut på flaten, følger de rekkene, og orienteres samtidig i riktig retning. Prosessen er forurensningsfri, langt raskere enn den gamle, og fører til at langt færre ferdige skjermer må forkastes. Den gjennomsnittlige kvaliteten på skjermene blir bedre, og produksjonskostnadene blir betydelig mindre.

IBM har tatt patent på prosessen. Den vil tilbys under lisens til andre produsenter av flatskjermer.


Selv regner IBM med å nytte metoden kommersielt allerede innen utgangen av året. Metoden kan brukes på flatskjermer til hånd-PC-er, bærbare PC-er og stasjonære PC-er.

Til toppen