Ny rykteflom om Telia

Det er åpnet for en ny bølge med rykter rundt Telia, Telenor og NetCom.

Det er åpnet for en ny bølge med rykter rundt Telia, Telenor og NetCom.

Etter at Telia tirsdag signaliserte at de revurderer satsingen i Norge er det åpnet for en ny rykteflom rundt de tre største teleaktørene i Norge. Disse ryktene vil trolig kunne drive handelen i NetCom. Vi har tatt for oss en slik diskusjon nedenfor.

Merkantildata falt kraftig tidlig onsdag som følge av at i hvert fall Alfred Berg og muligens også Orkla har nedjustert sine estimater på selskapet.

Det har så langt ikke fremkommet informasjon som tilsier noen fundamentale endringer i vurderingen av selskapet. Jeg velger derfor å tolke slike nedjusteringer som en konsekvens av den ekstreme kursutviklingen vi har sett ikke minst det sist halvåret.

Det svenske selskapet Verimation, som delvis eies av Norman sendte onsdag ut pressemelding om at de fusjonsforhandlingen selskapet var inne i er avbrutt. Norman har et latent tap på sin eierposisjon i Verimation.

ASK ASA så en hyggelig utvikling også onsdag etter at selskapet valgte å gå ut med informasjon om integrasjonen mellom ASK og Proxima, og dermed fikk fjernet en del usikkerhet rundt selskapet.

I forbindelse med pressemeldingen presiserer Administrerende direktør Ole J. Fredriksen overfor digi.no at han forventer marginer i det amerikanske markedet på 15-18 prosent. De endringene som nå foretaes i Proxima er rettet inn mot å få ned kostnadsnivået slik at selskapet kan opprettholde en tilsvarende bruttomargin i dette markedet.

Fredriksen påpeker også at omstruktureringskostnader knyttet til "produktharmoniseringen" også kan inneholde kostnader knyttet til revurderinger av varelageret i Proxima.

Signalene fra Telia er altså at man vil revurdere hele satsingen i Norge. Foreløpig er en åpning av GSM-nettet utsatt til etter sommeren 1999.

Dette åpner for flere spekulasjoner, med påfølgende rykteflom.

Jeg tror ikke det tar lang tid før det blåses liv i ryktene om en fusjon mellom Telia og Telenor. Uttalelser fra både Tormod Hermansen og Lars Berg (i Telia) etter at fusjonsforhandlingene "brøt sammen", er tolket dithen at fusjon fremdeles er et aktuelt alternativ.

Et annet alternativ for Telia er å samarbeide med en tredje aktør i utbyggingen av et nytt nett. Problemet her er at en eventuell annen aktør gjerne er forankret hos en av Telias konkurrenter.

Et ytterpunkt - for de som liker spekulasjoner - er å se på om Telia kunne tenke seg å samarbeide med NetCom om utbygging av et GSM-1800 nett.

Man skal heller ikke utelukke at Telia kan finne andre partnere enn teleaktører som kan være interessert i bli med på en utbygging av et tredje mobilnett. En slik aktør kan være en finansiell aktør eller en annen stor tjenesteleverandør for eksempel knyttet til finansielle tjenester (bankvirksomhet) eller ett av de tre store lojalitetskort programmene (Domino, Trumf eller Forbrukersamvirket).

Det sentrale for NetCom-interessenter er hvorvidt vi får en ny aktør på mobilkommunikasjon i Norge, og eventuelt når denne aktøren vil lansere sine tjenester i markedet. Så langt har markedet lagt til grunn at Telia ville åpne sitt GSM-1800 nett i andre kvartal 1999, noe som ville gitt et sterkere press i telemarkedet.

Så langt har både NetCom Systems (som er en vesentlig aksjonær i Netcom), Telia, Telenor og Tele Danmark signalisert at de ser på Norden som sitt "hjemme-marked". NetCom har sagt klart fra at de vil trenge tette allianser med andre tele-aktører i Norden for å kunne "følge sine kunder ut".

Dette trekker i retning av at det er vanskelig å se for seg at det kun vil være to aktører på mobiltelefoni i Norge.

Det naturlige spørsmålet blir så om flere aktører kan "dele på" to mobilnett. Et slikt spørsmål kan reformuleres til et spørsmål om hvorvidt opphavet til lønnsomhet ligger i å eie nettet selv.

For NetCom kan denne usikkerheten medføre en antagelse om at det vil ta tid før konkurransen i det norske markedet øker. Det vil være positivt for selskapets lønnsomhet. På den annen side er det lite trolig at en aktør som vil inn i Norge ser det som spesielt interessant å la Telenor og NetCom sitte alene for lenge.

Konklusjonen på en slik tankerekke vil være at den rykteflommen vi nå kan komme til å oppleve rundt Telia ikke skal trekke hverken opp eller ned i en vurdering av NetCom. Det viktigste poenget er egentlig at slike diskusjoner illustrerer NetComs strategiske verdi, og også rettferdiggjør den "oppkjøps-premien" som nå delvis ser ut til å være bakt inn i NetCom-kursen.

Til toppen