Ny søketjeneste gir Fast konkurranse

Med Hewlett-Packard på laget, har norsk-amerikanske Indexity laget en tjeneste for temasøk som skal gi noen få, ferske treff.

- Dagens søkemotorer er rett og slett ganske dårlige, selv om de dekker hele Internett. Dette åpner store muligheter for ny aktører, selv om de etablerte aktørene har et stort forsprang, mener Jarle Holt i Indexity.

Sammen med den amerikanske teknologileverandøren Tennyson Maxwell har det norske investorselskapet Segmentor derfor etablert Indexity, en ny søketjeneste. Segmentor er største eier i digi.no og epost-tjenesten Organizer.

Indexity har skaffet seg en mektig partner: Hewlett-Packard har snudd seg mot Internett og ønsker å markedsføre seg tyngre som en leverandør her. Det store amerikanske selskapet har derfor stilt opp med gratis servere til Indexity og vil trolig komme inn på eiersiden i det nye selskapet, forteller Holt til digi.no.

Indexity har vært under planlegging i flere år. Tidligere planla man en generell søkemotor som skulle dekke hele Internett, men etter hvert som blant annet Fast har bidratt til langt tøffere konkurranse, bestemte Indexity seg for å angripe et markedssegment der de kanskje foreløpig er alene.

- Vi skal tilby portaler og Internett-sider en søketjeneste fokusert på en bransje eller tema. Sammen med oppdragsgiver vil vi velge ut et antall Internett-siter som skal dekkes. En bilbutikk på Internett vil for eksempel kunne få en tjeneste som lar besøkende søke i alle verdens bilblader og sider til bilselskaper, forteller Holt til digi.no.

Finner dynamiske sider:
Det er vanskelig å søke etter priser på varer på Internett. Dette skyldes at vanlige søkemotorer ikke finner slike sider, for de er dynamisk generert. Du må først gjøre noen valg for å komme til slike sider, og det klarer ikke vanlige søkemotorer. Dynamsiske sider kjennetegnes med spørsmålstegn i deres adresse. Indexity mener at 20 prosent av de norske Internett-sidene er dynamisk generert og tallet vokser.

Indexity klarer også å finne sider du kommer til ved å klikke på bilder (imagemaps) eller kjøre Javascript, noe som ofte brukes i menyløsninger og avanserte sidedesign.

Holt forteller at Indexity oppnår to fordeler ved manuelt å velge ut sidene som skal tas med. Den første er at kvaliteten på lenkene - selskapet lover null døde lenker og juksemakere. Men viktigere er det at Indexity vil servere svært ferske lenker - tjenesten vil kunne oppdatere seg kanskje så ofte som en gang i døgnet.

Dette står i sterk kontrast til søkemotorene som dekker alle. Ikke bare er det umulig å si at du bare vil ha nyhetsartikler om biler, men et søk på "volvo and news" vil ikke bare gi deg vurderinger av Volvos nye biler, men også en serie unyttige og gamle lenker.

Indexity har dessuten fått et viktig teknologisk ess av sine partnere. Selskapets søkeprogramvare klarer å finne sider som er dynamisk generert, det vil si sider som er laget ved at du gjør valg. Se sak på høyre side.

Foreløpig må du vente på Indexity - den første kunden vil åpne sin tjeneste i august.

- Vi vil gjøre som Fast - den første søketjenesten vi åpner skal brukes som demonstrasjon ovenfor andre kunder. Planen er å markedsføre oss sammen med Organizer, som nå skal ut i Europa. Vi vil dermed tilby europeiske nettsteder både en søke- og en epost-kontotjeneste, forteller Holt.

Til toppen