Ny svenske-union - 95 år etter

Telenor valgte dagen for å offentliggjøre fusjonen mellom Bravida og svenske BPA med omhu; i dag er det nemlig 95-år siden Stortinget bestemte at Norge skulle tre ut av unionen med Sverige.

Tilfeldig eller ikke; på dagen 95 år siden unionsoppløsningen velger Telenor å skape en ny union, denne gangen med det svenske installasjonsselskapet BPA. Fusjonen representerer en av de største nordiske fusjoner noensinne og skal berede grunnen for en børsnotering av selskapet om få år.

Det nye selskapet som blir markedsleder innenfor tele- og elektroinstallasjon vil samle nesten 14.000 ansatte i Bravida og BPA og omsette for 13 milliarder kroner. 7.400 ansatte jobber i Norge, 6.300 i Sverige og 310 i Danmark. Selskapet posisjonerer seg innenfor både tele- og elektroinstallasjon for å oppnå så store synergier som mulig.

Fusjonen inneholder flere interessante elementer som skulle tas i bruk ved den planlagte fusjonen mellom Telenor og Telia. Konsernsjefen blir norsk og styrelederen svensk, hovedkontoret legges til Stockholm, men til forskjell fra fusjonen med Telia; "Nye Bravida" blir hjemmehørende juridisk i Norge.

Det nye selskapet vil ta navnet Bravida, som siden mars måned har vært det nye navnet på Telenor IT-service og Installasjon.

Informasjonsdirektør i Bravida, Anne Karin Augland, sier til digi.no at dagen for offentliggjøringen er rent tilfeldig og at en faktisk prøvde å legge den først til den svenska flaggans dag.

- Fusjonen skjer ved at to likeveldige partnere fosjonerer eksisterende virksomhet, der en riktignok trenger godkjennelse fra konkurransemyndigheter først, i tillegg til at EU-kommisjonen informeres, sier hun.

Fusjonsprosessen ble startet i slutten av mars der gjennomgangen av hverandres regnskap i en due-dilligence prosess har tatt svært kort tid. - Bravida- navnet beholdes, sier Augland, fordi navnet nettopp er lansert i Norge, uten å ha blitt et brand for selskapet. Dermed blir det lettere å gjøre det til et samlende varemerke for begge selskapene sier hun.

- Våre mest krevende kunder etterspør helhetlige løsninger for tekniske installasjoner, drift og service. Når vi lager et nytt nordisk selskap, blir vi de første i Norden til å møte kundenes nye behov. Det gir oss en betydelig konkurransefordel og gode muligheter for videre vekst og utvikling. Vi vil sette premissene for hvordan denne bransjen skal utvikle seg i Norden, sier administrerende direktør i Bravida, Jan Kåre Pedersen, som også blir konserndirektør for det nye norsk/svenske selskapet.

- BPA har en solid posisjon i Norden innen ventilasjon, VS og El-teknikk. Sammen med Bravidas sterke posisjon innen informasjons- og kommunikasjons-teknologi, elektro og sikkerhet får vi en unik kompetansebredde. Det nye selskapet vil utgjøre en sterk nordisk enhet som med nær 14.000 ansatte på 400 steder i Norge, Sverige og Danmark kan kombinere stordriftsfordeler med et sterkt lokalt nærvær, sier Johan Karlström i BPA. Han blir konserndirektør med ansvar for den operative driften i det nye selskapet.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, er naturlig nok godt fornøyd med at han får igjennom en fusjon.

- De to selskapene utfyller hverandre meget godt både geografisk og forretningsmessig. Som Nordens ledende installasjons- og serviceselskap vil de ha gode muligheter til å hente ut samordningsgevinster i innkjøp, markedsføring, administrasjon, forretningsutvikling og kompetanseutvikling. Vi er meget godt fornøyd med at vi sammen med BPAs eiere kan skape ett så sterkt nytt selskap, sier han.

Vekstmålet for nye Bravida er en fortsatt omsetningsvekst over ti prosent hvert år, som skal komme gjennom organisk vekst og gjennom oppkjøp.

BPA eies av et konsortium med risikokapitalfondet Procuritas Capital Partners, byggeforetaket Peab, de finske selskapene Sampo Liv Insurance Company og Sponsor Capital, Baring Private Equity Partners, investeringsselskapet Latour, samt investeringsselskapet Atle.

Telenor og eierne i BPA vil etter fusjonen eie 48 prosent av det nye selskapet hver, mens ledelsen skal få lov til å eie de resterende fire prosent. Telenor skal i løpet av to år selge seg ned til 33-34 prosent av aksjekapitalen. En børsnotering av det nye selskapet er planlagt om tre til fem år.

Til toppen