Nye tjenester selger dårlig

Ting Tar Tid i telebransjen. Nye avanserte telefoniprodukter brukes av et mindretall av tele-kundene - i følge en undersøkelse i det britiske markedet.

På oppdrag fra det britiske motstykket til Post- og teletilsynet , OFTEL har analyseselskapet n/e/r/a sett nærmere på hvilke telekommunikasjonsprodukter som er kjent hos kundene, og hvor mange som bruker nye og avanserte tjenester.

Etter hvert som konkurransen øker på rene telefonitjenester blir også marginene lavere og lavere på standardtjenester. Teleselskapene møter denne utviklingen ved å utvikle nye produkter og tjenester som gir mer og / eller bedre funksjonalitet og som dermed kan generere ytterligere inntekter, samtidig som selskapene prøver å skille seg ut fra hverandre ved å tilby bedre eller flere tjenester enn konkurrentene.

Når inntektene fra tradisjonell telefoni faller i rekordfart blir spørsmålet hvor raskt man kan erstatte disse inntektene fra nye kilder. Undersøkelsen fra n/e/r/a viser at dette kan ta tid.

Hovedtrekket i undersøkelsen som er foretatt sent i 1997 og publisert i sommer, er at kjennskap til avanserte telekomtjenester kun er kjent hos 30 prosent av kundemassen.

Videre vises det at hva angår bruk av nye avanserte tjenester er det grovt sett bare en av ti privatkunder og to av ti bedriftskunder som bruker de nye tjenestene.

De tjenestene som var med i undersøkelsen av privatmarkedet inkluderer; nummervisning, samtale venter, kobling av flere samtaler, viderekobling, tilbakeringing, personsvar, personlig nummer, detaljert regning, internett aksess, telfonvekking og ISDN.

I bedriftsmarkedet undersøkte man i tillegg kjennskap til og bruk av ulike nettverkstjenester, mobile tjenester som mobil-data og tekstmeldinger, samt ulike tarriferingsprodukter.

Det er et gjennomgående trekk i undersøkelsen at tunge brukere og kunder i urbane strøk både kjenner til og bruker mer av nye tjenester. Den variabelen som i største grad henger sammen med høy bruk av nye tjenester er størrelsen på telefonregningen.

Dette forklares med at denne gruppen kunder får mer oppmerksomhet fra selskapene og også selv er mer oppmerksom på hvilke tjenester som er tilgjengelige og hvilke priser de kan oppnå.

Når kundene blir spurt om hvorfor de ikke benytter seg av nye tele-tjenester oppgir de i hovedsak som årsak at de ikke ser nytten av tjenestene. Prisen på tjenestene ser ikke ut til å være noen skranke for bruken.

Til toppen