Nye TV-målinger skal ta høyde for digital-TV

De største norske TV-selskapene bestemte seg onsdag endelig for Norsk Gallups TV-målinger. Med verdens fjerde største analysekonsern i ryggen, skal Gallups opplegg vare i åtte år fra år 2000. Instituttet skal ha presentert et system som er forberedt på den nye digital TV-hverdagen.

Det var i september i fjor at meldingen kom om et sannsynlig skifte av analyseinstitutt med ansvar for TV-målinger i Norge (se relatert sak i høyre margen). Markeds- og mediainstituttet (MMI) har sørget for målinger siden 1992 basert på et system fra sveitsiske Telecontrol.

Nå overtar Norsk Gallup Institutt jobben med å måle antall TV-seere i Norge.

Gallup har også utlendinger som sterke støttespillere. I 1997 overtok britiske Taylor Nelson eierskapet, ikke minst med ambisjoner om å få kapret flere TV-kontrakter. Direktør Are Kværk i Gallup innrømmet da også overfor digi.no i september 1998 at de ikke hadde vært i nærheten av å søke hvis det ikke hadde vært for Taylor Nelson Sofres.

Nå har NRK, TV 2, TVNorge og TV3 forhandlet med Gallup i tre måneder og undertegnet en kontrakt med varighet på fem år, med opsjon på ytterligere tre år. Dermed kommer Gallup til å etablere en egen TV-avdeling med totalt åtte medarbeidere under ledelse av Jørn Y. Leipart.

Samtidig må nesten det samme antall ansatte i MMI finne seg noe annet å gjøre når året ebber ut. Fram til da vil det bli parallelkjøring av det gamle og det nye målesystemet.

- Vi har lagt opp til mye testing av det nye målingssystemet i 1999, sier research sjef Kjersti Kongtorp i TVNorge til digi.no. Hun har vært leder av styringsgruppen som har representert de fire TV-selskapene.

- Dersom det går som planlagt, er det meningen at Gallups system vil fungere tilfredstillende fra dag én. Alle innkjøringsproblemer skal være løst til da, og vi har lagt opp en del milepæler underveis, sier Kongstorp som er klar over at det nesten alltid er innkjøringsproblemer ved innføringen av nye teknologiske systemer.

Og Gallup har ikke så veldig god tid. Instituttet sier de vil bruke noen måneder på å etablere sin egen TV-avdeling og deretter skal metre testes i et helt nytt utvalg på 1.000 husstander.

TV-metrene er bokser koblet til TV-apparatet utplassert hos et utvalg av seere som registrerer kanalvalg og seerfrekvens for forskjellige programtyper. I kommersiell sammenheng er seertallene svært viktig i forhold til salg av reklamesnutter på TV.

Ett av de store spørsmålene er om de nye metrene vil greie overgangen fra analoge til digitale TV-signaler. Utfordringen gjelder ikke bare dekodere på toppen av de gamle fjernsynsapparatene som tilpasser digitale signaler til analoge apparat, men også digitale TV-apparater - som foreløpig er svært dyre og lite utberedt blant TV-seerne.

I løpet av de nærmeste åtte årene kan imidlertid slike digitale TV-apparat ha blitt en del av inventaret i norske hjem med blant annet mulighet for interaktivitet og betal-per-titt.

- TV-selskapenes overgang til digitale sendinger er en teknologisk utfordring for målesystemene, og nye metoder må tas i bruk, sier den nyansatte leder for den nyopprettede TV-avdelingen i Gallup, Jørn Y. Leipart i en pressemelding.

- Gallup er en del av Taylor Nelson Sofres som er verdens fjerde største analysegruppe og som allerede har utviklet og uttestet slike måleverktøy basert på helt ny teknologi. Gallup kunne derfor presentere et helt komplett teknisk system, sier han.

Kongtorp i TVNorge avviser at den nye teknologien har vært tungen på vektskålen da TV-kanalene har avgjort hvem som de skulle inngå forhandlinger med i høst.

- Alle de fire som la inn tilbud mente de skulle komme til å takle digital-TV, sier hun (de fire var Gallup, MMI, ACNielsen og italienske AGB Italy - red.anm.).

- Alle instituttene kunne legge fram opplegg, men Gallup var det eneste som kunne vise til reelle tester i et marked. Det var på en måte beroligende å se at de kunne vise til tester som fungerer, sier Kongtorp.

Hun viser til at Gallup-eier Taylor Nelson hadde implementert et panel i Vancouver i Canada som var godt dokumentert og at det samme systemet skal opp i Danmark der Gallup også nylig vant kontrakten på TV-målinger.

Kongtorp forklarer at Taylor Nelsons nye måleverktøy egentlig omgår det digitale problemet:
- Gallups TV Meter-system går på gjenkjenning av bilde, ikke frekvens, sier hun.

Til toppen