Nyfusjonerte Mogul skal ekspandere

I likhet med sine svenske kolleger i Icon Medialab har det nye webselskapet Mogul store planer om å vokse videre på både det norske og internasjonale markedet.

Etter at sammenslåingen av EUnet Media og Mogul Media skjer i løpet av februar, vil selskapet sitte med rundt 65 medarbeidere og en samlet omsetning på 40 millioner kroner (i 1998).

- Det nye navnet blir Mogul. Media på slutten kan forvirre og skape konnotasjoner på innholdstjenester, sier Øyvind Vada, avtroppende sjef i Mogul Media.

Vada innrømmer at de har snakket med EUnet og Jørn Lyseggen en god stund og at ryktene har florert. Da digi.no konfronterte Vada og Lyseggen med ubekreftede opplysninger tidligere denne uken, var begge særdeles hemmelighetsfulle.

- Vi har hatt is i magen og ventet på hverandre, sier Lyseggen som karakteriserer begge de to sjefene som to landsens gutter, den ene fra Steinkjer - den andre fra Trysil.

Svenske Icon Medialab, som i løpet av kort tid har kjøpt opp tre mellomstore webbyråer i Norge, har tidligere sagt at de skal opp i 100 medarbeidere i Norge. I dag er det 50 årsverk i selskapet og de skal i prinsippet doble staben ved å velge i den tette underskogen av norske småbedrifter med fokus på nett.

- Det nye selskapet Mogul vil etter fusjonen ekspandere både organisk og gjennom eventuelle oppkjøp av andre selskaper. Vi er interessert i lønnsomme enheter både i inn- og utland, sier Lyseggen som ikke vil gå nærmere inn på hvilke oppkjøpskandidater som er aktuelle.

Begge de to lederne mener at selskapene har vokst med markedet, et marked som utvikler seg raskere og raskere.

Noe av poenget har vært å ikke måtte utvikle seg gjennom posisjonering, men heller med fokus på egne prosjekter.

- Dette er to likeverdige selskap som nå slås sammen, hevder de. Likevel er de to selskapene litt forskjellige, det ene med noe sterkere fokus på design (Mogul) og det andre med tung teknologi-ballast (EUnet).

- Det som skiller oss fra andre er rekkefølgen på design-, teknologi- og strategifokuset. De fleste starter opp med design som utgangspunkt. Etter det kommer den teknologiske biten og den strategiske delen. Vi har vår base i den teknologiske virksomheten, sier Lyseggen som skisserer fire kjernepilárer i nye Mogul;
strategi, teknologi, design og kundestøtte.

Lyseggen sier at det har vært en økt etterspørsel etter support fra de bedriftene som har fått servert løsninger fra EUnet.

- Vi skal vokse langs samtlige fire akser, sier han og mener at det er bruk for nye ansatte utover dagens 65 uansett.

Mogul akter blant annet å etablere en strategienhet som "vil forestå beslutningsstøtte på webifisering av norsk næringsliv", ifølge en pressemelding fra de to selskapene. Designavdelingen vil også styrkes med flere designere og presentasjons-programmerere, mens det vil bli hentet inn rådgivere og konsulenter.

Det er muligens ikke lenge før Mogul vil passere nye New Media Science med sine 75 ansatte. En av hovegrunnen for å fusjonere har nettopp vært å vokse på mannskapssiden for å betjenese større bedriftskunder.

Aksjonærstruktur og eierstruktur er ennå ikke fastsatt. I løpet av februar skal begge selskaper holde generalforsamlinger, hvor avtalen endelig må godkjennes og bytteforholdet i aksjene klargjøres.

Mogul Media eies blant annet av Hjemmet Mortensen og Orkla Media (34 prosent). EUnet Media skal fisjoneres ut av EUnet Norge som igjen er eid av EUnet International som igjen er et datterselskap av det amerikanske fiberoptikkselskapet Qwest Communications International etter et oppkjøp i fjor.

EUnet og Mogul, henholdvis med oppstart i 1993 og 1994, lå tidligere vegg-i-vegg i Forskningsparken på Blinderen i Oslo. Det ble allerede i 1995-96 spekulert i IT-bransjen både sammenslåing og oppkjøp fra Orkla Media som manglet en stor aksessleverandør på Internett.

- Hva synes resten av EUnet Norge om adskillelsen av EUnet Media?

- Det er forståelse for beslutningen som er tatt. Vi skilles som gode venner, hevder Lyseggen.

Til toppen