Nykkelmo til Installasjon

Informasjonssjef i Telenor Satellite Services, Grete Nykkelmo, blir fra 1. mars å finne i det nye Telenor Service og Installasjon, som informasjonsdirektør.

I dag er det Beth Tungland som er informasjonsdirektør i Telenor Installasjon, men hun skal inn i stillingen som viseadministrerende direktør i selskapet. Fra april skal implementeringen av Divisjon IT-service være ferdig. Denne divisjonen er overført fra Telenor Bedrift. I forbindelse med dette arbeidet skifter Installasjon navn til Telenor Service og Installasjon.

Tunglands jobb overtas av Grete Nykkelmo, som starter i jobben 2. mars, mens Peggy Schouen, blir å finne på informasjonssiden i Satellite Services fra samme dato.

Til toppen