Nytt positivt kvartal for Informix

I kvartalet fram til 30. juni oppnådde databaseleverandøren en nettoinntekt på 12,3 millioner dollar.

Omsetningen var på 174,2 millioner dollar. Det er tredje kvartal på rad der Informix kan vise til positive tall. I forrige kvartal var omsetningen 161 millioner dollar, med et knapt overskudd på 1,8 millioner. Dette tallet ble opprinnelig oppgitt til 4,9 millioner, og så endret til et tap på 0,4 millioner. At kvartalet nå bokføres med et lite overskudd, framgår av halvårsregnskapet som ble lagt fram samtidig med kvartalstallene.

I tilsvarende kvartal i fjor var omsetningen noe høyere, 182,6 millioner dollar. Da tapte selskapet 111,4 millioner dollar.

Overskuddet siste kvartal tilsvarer 7 cents per aksje. Ifølge Wall Street Journal er dette betydelig bedre enn hva som var forventet, nemlig 3 cents per aksje.

Informix opplyser om mange store kontrakter det siste kvartalet, blant annet med DHL Worldwide Express, det spanske justisdepartementet, det franske nyhetsfotobyrået Sygma, Japans nest største televerk DDI og den russiske sentralbanken.

Hos Informix Norge er det ferietid, og ingen til å kommentere verken regnskap eller nye kontrakter.

Til toppen