Nytt verktøy tar CD- og DVD-piratene

Ved å lete etter små 'misdannelser' i de brente sporene på en CD kan man, på samme måte som ved å undersøke et prosjektil, finne kilden til udåden - i dette tilfellet piratkopisten.

Ifølge en artikkel i Wired News har et amerikansk firma laget et verktøy som sjekker "fingeravtrykket" til en CD- eller DVD-plate.

Firmaet, Intelligen Automation, har oppdaget at det finnes spor etter CD-brennere og trykkere - spor som senere kan spores tilbake til maskinen som produserte CD-en. Prinsippet er det samme som benyttes innen tradisjonell krimetterforskning for å finne ut fra hvilket våpen et prosjektil er skutt fra.

Enkelte piratringer, spesielt i Russland, opererer med meget velproduserte kopier som ofte er så gode at ikke engang originalprodusenten kan skille fra sine egne produkter. I tillegg mistenkes det at enkelte produsenter lager flere kopier enn de har lisens på, og dermed kan selge til lavere pris og med høyere fortjeneste.

Planen er å selge denne teknikken til firmaer som Recording Industry Association of America og Motion Picture Association of America, samt andre organisasjoner og instanser som driver med etterforskning.

- Systemet hjelper med å identifisere kilden så de kan spores opp, sier Joseph Schwartz, sjef for Intelligent Automation.

Til toppen