OECD anbefaler mer Telenor-salg

I sin årlige rapport om Norge skriver organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i Europa (OECD) at den norske stat bør selge seg ytterligere ned i Telenor, samt at selskapet bør stykkes opp.

Rapporten om Norge ble presentert på en pressekonferanse i regjeringskvartalet i Oslo mandag morgen.

OECD mener delprivatiseringen av Telenor var viktig for å styrke konkurransen i telemarkedet og effektivisere Telenor.

Men OECD mener at mer av Telenor bør selges, og foreslår et nedsalg ut over 51 prosent som nå er satt som den laveste eierandelen staten skal beholde i Telenor.

OECD mener en høy statlig eierandel kan skape problemer for reguleringen av markedet. Organisasjonen foreslår at Telenor dessuten deles i tre deler;

  • fastnett
  • mobil, og
  • Internett...

...og videre at selskapet bør operere i konkurranse med ulike eiere.

Så langt har det fra politisk hold ikke vært antydet nedsalg i Telenor ut over 51 prosent, etter at staten solgte 23 prosent av aksjene ved børsnoteringen i desember i fjor.

Samferdselsdepartementet har imidlertid åpnet for ytterligere nedsalg inntil 51 prosent ved at aksjen brukes som betalingsmiddel ved fusjoner og oppkjøp.

Til toppen