Offentlig klagesang over bredbåndsutbygging

I arbeidet med å gjøre Norge om til eNorge, sliter regjeringsutvalget og eKoordinator Tore O. Sandvik blant annet med bredbåndsaktører som alle kjører egne løp.

eNorge er regjeringens IKT-plan, og juni i fjor kom versjon 2.0. Midtveis mellom versjon 2.0 og versjon 3.0 av eNorge har eKoordinator Tore O. Sandvik lagt fram en Midtveisrapport om tilstanden for eNorge.

I denne foreløpige rapporten blir det lagt vekt på status og hvilke tall man har funnet og kommer til å bruke som grunnlag for den neste rapporten - eNorge 3.0 som skal legges fram av næringsminister Grete Knudsen i juni i år.

Blant det som er viktig framover er å samle enda mer tallmateriale, for Sandvik understreket at det er en vanskelig jobb å finne alle relevante tall.

For eksempel er status på bredbåndsfronten noe uklar, forteller Sandvik. Det har i det hele tatt til nå vært vanskelig å kartlegge hvor mange som har bredbåndstilgang i dag . I oktober i fjor la regjeringen fram handlingsplan for bredbåndskommunikasjon, men å videreføre dette arbeidet er ikke bare enkelt, understreker han.

Regjeringen ville ikke selv ta ansvar for bredbåndsutbyggingen i Norge, og åpnet for kommersielle aktører å bygge dette nettet i Handlingsplan for

bredbåndskommunikasjon som kom i oktober 2000. Prislappen hvis staten hadde tatt ansvaret anslår han til ikke mindre enn 150 milliarder kroner.

- Vi ønsker å være teknologinøytrale og heller styrke konkurransen og stimulere etterspørselen, sier Sandvik. Han gir uttrykk for at det har vært vanskelig å koordinere bredbåndsaktørene, men at de nå har tatt et initiativ overfor disse for å prøve å strukturere deres arbeid og stimulere til samarbeid.

- Det er meningsløst å grave en grøft ti ganger for at ti ulike aktører skal legge kabler der, sier Sandvik om én av grunnene til at de har tatt et initiativ overfor bredbåndsaktørene.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for bredbåndsaktørene. Det er jo ikke fiber som koster, men å grave. Prisen for publikum går ned om man samarbeider om gravingen, sier han og håper at det også er målet for bredbåndsselskapene.

Ifølge Sandvik orienteres statsministeren månedlig om framdriften på prosjektet og det er hver gang en minister med for å orientere om status for sitt departement. På siste møte var miljøvernministeren med og neste gang skal arbeids- og administrasjonsministeren delta.

Til toppen