- Også handsfree trafikkfarlig

Britiske forskningsresultater viser at bilister som bruker mobiltelefonutstyr, også handsfree-løsninger, utgjør en økt trafikkrisiko.

Britiske forskningsresultater viser at bilister som bruker mobiltelefonutstyr, også handsfree-løsninger, utgjør en økt trafikkrisiko.

Britiske psykologer har oppdaget at bilkjørere som distraheres av verbale oppgaver har større tilbøyelighet til å ta risikopregede beslutninger når de ferdes i trafikken, skriver BBC News.

Forskningsresultatene, som ble offentliggjort fredag og publiseres i British Journal of Psychology, tar et oppgjør med oppfatningen om at bilkjøring er noe vi kan gjøre automatisk mens hjernen er involvert i andre krevende aktiviteter.

Undersøkelsen er basert på testpersoners oppførsel i en trafikksimulator ved universitetet i Reading, der "bilkjørerne" måtte respondere på reelle trafikksituasjoner som ble projisert på en skjerm. Halvparten av forsøkspersonene ble samtidig bedt om å løse enkelte språkøvelser.

I bil i Bangkok

i rushtida

(dvs. hele dagen)

er ikke det lureste

stedet å velge dersom

du vil snakke i

mobilen, mener

britiske forskere.

De som ble distrahert av tilleggsøvelsene ble betydelig dårligere til å vurdere bremselengder, anslå mulige trafikkfarlige situasjoner og velge riktig tidspunkt for å svinge inn i en trafikkstrøm, konkluderer de britiske forskerne.

Dette bekrefter tidligere funn som viser at telefonsamtaler, selv med handsfree-sett, øker risikoen for at bilførere havner i trafikkuhell.

Samtidig understrekes det at enkle, ordinære samtaler ved rattet faktisk kan lette på spenninger og bedre sikkerheten. Det legges også til at bilradioer ble vurdert som trafikkfarlige da de første modellene kom på markedet i begynnelsen av 60-tallet.

Til toppen