Øker prisen for russisk televerk

Den russiske regjeringens planlagte delprivatisering av Svyazinvest må prisjusteres for det enorme fallet i den russiske rubelen.

Rubelfallet har vært over 60 prosent i forhold til dollar de siste ukene og har blitt et problem for de russsiske privatiseringsplanene av Svyazinvest. Nå vil den russiske regjeringen justere prisen i forhold til rubelfallet og vurderer også en forlenget frist for budgivere ut over 13. oktober.

Minstebudet tidligere lød på 6,49 milliarder rubler for 25 prosent av selskapet, eller nærmere 1,035 milliarder dollar. Etter rubelfallet er denne aksjeposten nå verdt 396 milliarder dollar.

Regjeringen ser på nedsalg i blant annet televerket som en mulighet til å skaffe penger til lønninger og pensjoner, samt bidra til redusere underskuddet i budsjettet.

Telekomanalytiker Yuri Krapivin hos MFK Renaissance, sier til Total Telecom ar en pris på 400 mill USD ikke kan aksepteres politisk eller økonomisk, og om budet ikke blir høyere er det bedre å vente enn å selge nå. Noe rundt 800 millioner dollar er mer akseptabelt, sier han.

Det er også klart at prisene på riks- og internasjonal telefoni i Russland vil øke dramatisk i oktober, med opptil 30 prosent, blant annet fordi den nasjonale operatøren Rostelecom ikke får betalt fra de regionale teleselskapene og dermed sitter med høy kortsiktig gjeld. Takstøkningene må godkjennes av de ulike regionale guvernørene før de kan settes i verk.

Til toppen