Økt sikkerhet for rimelige webkonferanser

Supplér konferansetelefonen med et system som lar dere dele slides og dokumenter over web - i full sikkerhet.

Mellom telefonkonferanser og videokonferanser finnes en nisje der man ordner to-veis lyd gjennom vanlig telefon, og deler presentasjoner og andre dokumenter over web, uten å opprette noe varig nettsted for møtedeltakerne.

Minst to amerikanske selskaper har spesialisert seg på tjenester innen denne nisjen: Placeware og Raindance.

- PlaceWare selges som ASP-tjeneste, og skal være tilgjengelig i Norge gjennom WorldCom Norge, sier Mireia Fontbernat i PlaceWare England til digi.no.

Løsningen passer der deltakerne ikke behøver å se på hverandre, bare snakke sammen om felles dokumenter. Utstyret hos deltakerne er begrenset til PC med internettilgang, og en telefon. Tjenesten prises per deltaker per måned, fra 100 dollar til 200 dollar avhengig av sikkerhetsnivå.

Ifølge Fontbernat kan man også gjøre avtaler for spesielle begivenheter. I et tilfelle ble dette brukt for å gi en felles presentasjon for 15.000 deltakere fordelt på flere byer. Andre eksempler er advokater som trenger korte møter for å drøfte fellessaker, uten at det er nødvendig med øyekontakt.

PlaceWare utnytter en egen arkitektur kalt iVault, og melder at denne er nettopp oppgradert til versjon 2. Bedringene er knyttet til sikkerhet og brukervennlighet. Adgangsstyringen er gjort både sikrere og mer fleksibel - møteledelsen kan ta inn nye deltakere under seansen, eller utelukke deltakere. Det er lagt vekt på å sikre at møteledelsen har nøyaktig oversikt over hvem som deltar, og har anledning til å sjekke deres identitet.

Alle forbindelser går over SSL med 128 biters kryptering.

Presentasjoner og dokumenter kan hentes fra deltakernes PC-er, eller fra et felles lager. Her er sikkerheten trappet opp, og tilgangen er gjort mer fleksibel.

Påliteligheten i systemet skal være på et høyt nivå. Det oppgis 2,8 millioner brukertimer i fjor, med 0,01 prosent nedetid.

PlaceWare har 2200 kunder, og regner med å trappe opp til 4200 innen utgangen av året. Det skal være 105.000 brukere totalt. Blant kjente kunder er Accenture, Autodesk, Cisco, Deloitte & Touche, Microsoft, Motorola, Siebel og Sybase.

Selskapet ser for seg en omsetning på 75 millioner dollar i år, mot 36 millioner dollar i fjor.

Til toppen