Olicom flagger hjem forskning

Den danske nettverkutstyrsprodusenten Olicom legger ned sine forsknings- og utviklingsaktiviteter i USA og satser i stedet på å ivareta alle disse funksjonene hjemme i Danmark.

Ifølge næringslivsavisen Børsen er hjemflaggingen av FoU-virksomheten et ledd i en global konsolidering i Olicom-systemet som alt i alt har medført en bemanningsreduksjon på omlag 50 medarbeidere innen administrasjon, markedsføring, logistikk, forskning og utvikling.

Kostnadene ved å nedlegge FoU-virksomheten i USA anslås til to millioner dollar før skatt, som skal nedskrives i regnskapet for inneværende års tredje kvartal.

Olicom forhandler i skrivende stund også med en tredjepart om overtakelse av enkelte av Olicoms serviceaktiviteter, noe som ifølge Børsen ble meddelt de ansatte i servicedivisjonen i Marlboro i USA onsdag.

- De skritt som nå tas er uttrykk for vår intensjon om mer effektivt å understøtte vår nåværende og fremtidige forretning gjennom globale kompetansesentra, sier administrerende direktør Lars Stig Nielsen i Olicom til Børsen.

Til toppen