Olsy fusjoneres inn i Wang

Nettverks-, systemintegrator- og servicebedriften i Olivetti-gruppen, Olsy, fusjoneres inn i Wang for å danne Wang Global. - Sammenslåingen danner verdens fjerde største nettverks- og systemleverandør, sier Jan-Erik Johnsen i Olsy Norge.

- Bare EDS, IBM og Hewlett-Packard blir større, konstaterer Johnsen, som er administrerende direktør i Olsy Norge.

- Sammenslåingen vil ikke føre til endringer i Norge, siden Wang ikke er tilstede her i landet. Men for Olsy som helhet, er dette gledelige nyheter.

Gleden deles på børsen. Kursene til både Wang og Olivetti spratt opp da nyheten ble kjent.

Det finansielle oppgjøret verdsettes til 390 millioner dollar. Olivetti Gruppen får 70 millioner dollar kontant, og en 18,6 prosent eierandel i Wang. Eierandelen gjør Olivetti til Wangs største enkelt aksjonær. Det sammenslåtte selskapet vil få navnet Wang Global. Johnsen regner med at det nye navnet etter hvert også vil bli tatt i bruk i Norge.

- Sammenslåingen er svært kjærkommen, blant annet fordi den gjør oss mye mer tiltrekkende for globale aktører, blant annet for kunder vi allerede har, som CityBank og MacDonalds, sier Johnsen.

- Selskapene er helt like i profil og tilbud. Det nye selskapet får 20.000 ansatte og en årsomsetning på rundt 27 milliarder kroner.

Rundt 10.000 ansatte er i Europa, 8000 i USA. Johnsen legger ellers vekt på at organisasjonen er over det han mener er den kritiske massen som trengs for å bli en virkelig global tilbyder.

- Vi er nå definitivt fordi de turbulente tidene, mener Johnsen. - Vi får tilgang et stort forsknings- og utviklingssenter, og blir spesielt sterke på Microsoft og Cisco.

Olsy Norge avsluttet 1997 med positivt resultat, og har med Rikshospitalet allerede tatt sin første store kontrakt i år.

Til toppen