Om KM, Bill, Lou og R5

digi.no intervjuet onsdag Jeff Papows, toppsjef i Lotus. I intervjuet snakker han om kunnskapsforvaltning, konkurranse med sine business partnere, det feilslåtte håpet om nettverkscomputere, Windows vs. Java, erfaringer som datterselskap av IBM, sin enorme respekt for Bill Gates, samt Notes R5.

Intervjuet ble gjort tredje dag av Lotusphere Europe 98, som arrangeres i Berlin hele denne uken.

"Office - The Jeff Papows Edition"
- Du talte under åpningssesjonen om "Knowledge Management" (kunnskapsforvaltning). Det er et meget vagt konsept for de fleste. Kan du utdype hva som ligger i dette nye begrepet?

- Det er et vagt begrep, bestående av 50 prosent teknologi og 50 prosent ororganisatoriske, kulturelle og sosiale elementer. Teknologisk er det tre grunnleggende teknologier, søkesystemer, klienter og - viktigst - distribusjonsteknologi. På den organisatoriske og kulturelle siden er det langt mer innfløkt, og vi har en egen gruppe i Lotus hvor sosiologer, psykologer og samfunnsvitere sammen har forsket på hvordan bedrifters indre og ytre liv egentlig fungerer.

- Markedsundersøkelser indikerer at fjernopplæringsteknologi, kun på programvare og tjenestesiden, vil være et fire milliarder dollar stort marked neste år. Andre mer optimistiske undersøkelser sier at mellom to og åtte prosent av IT-budsjettene i næringslivet vil gå til dette. Det er et enormt marked for enklere og bedre fordeling av kunnskap og kompetanse, som er de virkelige aktiva i det fremvoksende kunnskapssamfunnet.

- For et år siden ble jeg kritisert av Microsoft for å ha funnet på enda et fint nytt ord. "Knowledge Management" ble satt i samme bås som da Lotus oppfant begrepet "gruppevare" - en idé og et konsept uten forankring i virkelige produkter. Nå har Microsoft døpt den siste Office-pakken sin for "The Knowledge Management Edition" - de burde ha kalt den "The Jeff Papows Edition". Forøvrig er gruppevare nå et åtte milliarder dollar stort marked.

- En rekke selskap posisjonerer seg nå i markedet for kunnskapsforvaltning; ta Michael Milken (Milken var venture-kapitalisten og børsspekulanten som for noen år siden ble fengslet for litt for kreative finansielle krumpspring, red. anm.) sitt selskap - The Knowledge University - som nå investerer millioner av dollar på innholdssiden - for å lage "courseware". Larry Ellison (Oracles toppsjef, red. anm.) har også investert i selskapet, og jeg er ikke i tvil om at de posisjonert mot et marked som vil vokse enormt i tiden som kommer, selv om det er minimalt i dag.

Konkurrerer med partnere
- Mange business partnere uttrykker en voksende bekymring for at Lotus går inn på deres "enemerker" - leverer konsulenttjenester og utvikler stadig flere "off-the-shelf"-løsninger som fjerner muligheter for dem selv. Hva har du å si til dette?

- Vi har det siste året ansatt 3-4.000 konsulenter. Strategien henger sammen med den typen produkt Lotus Notes er - det er ikke som Microsofts "shrink-wrap"-produkter, men krever kompetanse for å settes i drift og anvendes fornuftig. Men: I 40-45 prosent av de oppdragene vi har bringer vi inn forretningspartnere, og dermed skaper vi i alle fall virksomhet for dem. Enkelte områder kommer vi helt klart ikke til å gå inn på: Vi vil for eksempel aldri lage salgsautomatiseringsverktøy - da ville det blitt rabalder. På enkelte av områdene vi er inne på - som for eksempel innenfor kunnskapsforvaltning - kreves det så store investeringer at jeg ikke tror vi frarøver noen muligheter de ellers ville hatt. Men jeg ser at det ellers kan være et problem når vi lanserer produkter som partnerne har eller kunne fått en god business på.

Java og nettverkscomputere
- Hvordan går det med markedet for "tynne klienter" - nettverkscomputere?

- Vi gjorde en feil da vi investerte i NC-er. Det har absolutt ikke slått an slik som vi trodde og håpet det skulle gjøre. Når det er sagt: Java er en suksess i seg selv - det brukes for eksempel mye til å lage byggeklosser på spennende web-applikasjoner. Jeg tror at Java kommer til å vinne over Windows CE på håndholdte maskiner - markedet ønsker og krever standarder.

Om IBM som eier
- Hva er din oppsummering av perioden fra IBM overtok Lotus til nå?

- Det var stor og berettiget skepsis i Lotus da IBM overtok. Det var tross alt en fiendtlig overtakelse. Det ble spådd at omtrent samtlige ville slutte i Lotus, at det ville bli en gedigen kulturkollisjon og at det var slutten for Lotus. Det viste seg å være feil. Lotus-kulturen var nok en smule overdrevet - det var tross alt et meget stort selskap, og du greier ikke å tjene penger dersom medarbeiderne sitter og slenger i korridorene med hawaii-skjorter og blomster i håret. IBM gjorde dessuten en fantastisk jobb i administrasjonen av overtakelsen. Vi har hatt en fantastisk vekst siden den gang, og er nå dobbelt så mange ansatte.

- Vi har nok mistet noen muligheter som vi ellers kunne hatt fordi vi holdt hverandre litt for mye på en armlengdes avstand - det var bekymring for at eierskapet ville bli en trussel mot allianser vi har med andre, som Sun og forsåvidt Microsoft. Spør du Scott McNealy (Suns toppsjef) i dag vil han si at jo, han var skeptisk, men forholdet til Lotus er bedre i dag enn det noensinne har vært før.

- På en skala fra en til ti vil jeg gi IBM elleve - jeg kan faktisk ikke rose IBM nok for den utrolig gode jobben de har gjort. I den grad Lotus har endret seg, så har Lou Gerstner sørget for at IBM også har endret seg underveis, og selskapskulturene er mye nærmere hverandre. Det har tydeligvis vært bra for begge parter - markedsverdien av IBM er 100 milliarder dollar høyere i dag enn det var ved overtakelsen.

Om Bill Gates
- Hva kan du si om Microsoft og Bill Gates.

- Jeg har enorm respekt for Bill Gates. Han er briljant. Jeg har et konstruktivt forhold til ham, til tross for det kompliserte partner/konkurrent-forholdet vi har til hverandre. Han viser så absolutt, etter min oppfatning, til tider et rovdyrinstinkt som grenser til monopolisme-begjær - jeg kan ikke si om det er legalt eller illegalt, men det virker unødvendig. Som det de gjorde mot Netscape da de begynte å bundle med Explorer gratis, og på den måten effektivt stengte lufttilførselen til selskapet.

- Da Lotus satset hele sin virksomhet på OS/2, var det en feiltakelse som snarere var fundert i vår oppfatning av Microsoft enn reelle markedsvurderinger, men du husker sikkert at Microsoft og IBM egentlig skulle lansere OS/2 sammen, mens Windows skulle bli et produkt for hjemmemarkedet. Så ble ikke det noe av, og Microsoft gikk for Windows alene. Det var ikke opplagt hva som var det riktige for oss å gjøre.

- Microsoft og Bill viser oss stor respekt, og når jeg ringer Bill med et eller annet som har med samarbeidet om plattformer å gjøre, så snur han seg fort. Du kan si mye rart om hva Bill er, men sein i avtrekket er han ikke. De ser jo også at Lotus er en av de sterkeste driverne for NT-salg inn i større virksomheter.

Om R5
- Du uttalte mandag at Notes R5 vil være her i løpet av dette året, ikke som mange analytikere har spådd "en gang i første kvartal". Er det et løfte?

- Det er et løfte, men løfter kan brytes. Jeg vil si at det er 90 prosent sikkert at det kommer i år, og blir det forsinket ytterligere (produktet skulle egentlig vært i markedet i tredje kvartal, red. anm.) så blir det bare snakk om to-tre uker ut i neste år.

Til toppen