Onkel Skrue vil gi 50.000 dollar for ingenting

Disney vil nå betale seg ut av dotcom-problemene. Underholdningskonsernet ønsker ikke å bli assosiert med kundelister på avveie.

Dotcom døden har nå fått konsekvenser også i Andeby.

Det forgjeldede e-handelsselskapet Toysmart skal ha store problemer med å håndtere sine kreditorer og selskapet er nå inne i en konkursprosess. Totalt skal selskapet skylde 18 millioner dollar uten å ha særlige verdier å gjøre opp denne gjelden med.

Selskapet Buena Vista Internet Group skal i denne forbindelse ha tilbudt seg å betale 50.000 dollar mot en forsikring om at kundelisten i Toysmart ødelegges. Buena Vista Internet Group er et datterselskap i Disney-konsernet.

Forvalterne i boet til Toysmart har nemlig innsett at det lille som ligger av verdier i selskapet ligger i selskapets kundeliste. Kundelisten skal inneholde 250.000 navn med adresser, betalingsinformasjon og innkjøpspreferanser/-historikk.

Problemet er at Toysmart lovte kundene at denne informasjonen ikke skulle gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Forvalterne i boet føler seg imidlertid ikke like bundet av dette løftet og er i første rekke interessert i å ivareta kreditorenes interesser.

Buena Vista Internet var i utgangspunktet majoritetsaksjonær i Toysmart med 60 prosent og føler dermed et visst ansvar og behov for å sikre at disse kundelistene ikke kommer på avveie.

Til toppen