OO-guru mener .Net er best

Bertrand Meyer er professor i Zürich og teknologisjef i California for objektorienterte Eiffel. Han betraktes som guru - og mener .Net er best.

(OBS: 18.10.2002 kl 07:50 kom det en tilføyelse nederst i denne artikkelen)

Bertrand Meyer var i Oslo i dag som Dataforeningens gjest, og har deltatt i et seminar om forholdet mellom Microsoft .Net og Java, sett fra utviklerens synspunkt.


Meyer er internasjonalt anerkjent ekspert innen objektorientering. For tre år siden begynte han å arbeide med Eiffel, et integrert miljø for objektorientert systemutvikling. Det førte til etableringen av selskapet Eiffel Software, med hovedsete i California, og to produkter, EiffelStudio og Eiffel ENViSioN. I dag er Meyer teknologiansvarlig i Eiffel ("chief technology officer"). Siden i fjor høst har han fristet en dobbel tilværelse ved også å være professor ved den sveitsiske tekniske høyskolen ETH Zürich.

- Eiffel er et objektorientert programmeringsspråk som er forholdsvis tilgjengelig for utviklere som er kjent med språk som Java eller C++, forklarer Meyer til digi.no. - Men det er også mye mer. Det er en metode og et miljø for å lage pålitelig programvare, med verktøy for ting som analyse og design. Programmering er bare en del av Eiffel. Det er en løsning som ivaretar alle utviklingsprosjektets forskjellige faser og oppfølging, et verktøy for å pleie programmet gjennom hele dets utviklings- og livssyklus. Det tilbyr ett redskap for alt fra analyse av brukerbehov, til design, koding og implementering.

Eiffel kan brukes på et svært abstrakt nivå, slik at man kan forholde seg til én systemmodell gjennom hele løsningens livsløp.

- Alt er integrert. Hvis du må endre kravspesifikasjonen, vil de nødvendige endringene gjøres nærmest automatisk i alle de øvrige leddene. Endrer du noe direkte i koden, vil designdiagrammene endres tilsvarende, og omvendt. For langvarige og omfattende prosjekter er dette en langt mer effektiv metode enn å fordele oppgaver på flere atskilte verktøy.

Eiffel finnes i to varianter, begge for .Net-plattformen. EiffelStudio er den frittstående utgaven, mens Eiffel ENViSioN plugges direkte inn i Microsofts integrerte utviklingsmiljø VisualStudio.Net.

Meyers erfaring er at det ennå ikke har latt seg gjøre å forene de avanserte egenskapene i Eiffel med Java-plattformen, selv om han og mange andre har prøvd.

- .Net og Java har svært mye til felles, blant annet vektleggingen av Internett og web-tjenester. .Net utmerker seg på flere måter, blant annet at det utgjør en felles plattform for flere forskjellige språk. Når det gjelder .Net Framework, finnes det ikke noe tilsvarende på Java-siden.

På ett punkt er derimot Java i teten.

- Det er innen likeverdige nettverk, "peer to peer". Microsofts Compact Framework er ikke like bra ennå.

Problemet med Java og Eiffel er ikke at Java-komponenter ikke kan kalles fra Eiffel.

- Det er nemlig fullt mulig. Men det har vist seg umulig å generere byte-kode fra Eiffel til en Java virtuell maskin. Derimot kan alle Eiffel-komponentene forenes med .Net.

TILFØYELSE 18.10.2002 kl 07:50:

Fra Eirik Mangseth i Stockpoint Nordic AS, som representerer Eiffel i Norge, har vi fått denne presiseringen:

"Som norsk forhandler av Eiffel skylder vi å gjøre oppmerksom på at Eiffel ble lansert i 1985 (eldre enn C++) og fikk internasjonal oppmerksomhet i 1988, da første utgave av "Object-Oriented Software Construction" ble publisert. Det er Eiffel for .Net som ble påbegynt for tre år siden. ESI het den gang ISE (Interactive Software Engineering, Inc) og de fikk en henvendelse fra Microsoft vedr. en port av Eiffel til .Net, samt ønske om innspill til .Net-teknologien.

"Eiffel har alltid vært x-plattform (Unix, Windows, Linux, .Net, m.m) og kommer bl.a. med et x-plattform GUI-bibliotek kallt EiffeVision. Som et eksempel på x-plattform egenskapene kan det nevnes at en av våre Eiffelkunder har brukt EiffelVision til å lage en .Net applikasjon som benytter tredjeparts .Net GUI-komponenter.

"Ikke overraskende benytter StockPoint Nordic AS Eiffel i programvareløsningen vi har laget for meglerhus. Vi benytter også Eiffel sammen med Corba."

Til toppen