Opera på keltiske språk

Et prosjekt under EU-organet "European Bureau for Lesser Used Languages" skal oversette den norske nettleseren Opera til irsk, skotsk, walisisk og bretonsk.

Opera Software sier de har sluttet seg til DART-prosjektet til EU-organet Det europeiske byrået for mindre brukte språk EBLUL (European Bureau of Lesser Used Languages) for å markere sitt prinsipp om å forsvare det kulturelle mangfoldet på Internett. DART arbeider spesielt med terminologi for den nye teknologien i minoritetsspråk, og vil oversette Opera-nettleseren til de fire keltiske språkene irsk, skotsk, walisisk og bretonsk. Oversettelsene skal være klare i løpet av andre kvartal, og gjøres i samarbeid med Fiontar /DCU i Irland, Sabhal Mor Ostaig i Skottland, Trinity College i Wales og Office de la langue bretonne i Bretagne.

På EU-siden hører DART til hos MLIS - Multi-lingual information society.

DART forventes å fremme læringen av ny teknologi i lokale skoler, og øke bruken av ny teknologi i små språkfellesskap, blant annet ved å gjøre det mulig å opprette Internett-tjenester på lokale språk. Dette vil igjen fremme bruken av språk som ellers kan få problemer med å hevde seg.

Fordelen for Opera kan bli at nettleseren gis status som offisiell nettleser i institusjoner som er spesielt språkpolitisk følsomme, for eksempel nasjonalforsamlingene i Skottland og Wales.

Til toppen