Oppgang tross triste tall

Elendige tall fra Nera og Sensonor klarte ikke å ødelegge totalinntrykket tirsdag. IT-indeksen la på seg 0,8 prosent til 1262,14 poeng.

Markedets positive respons på mandagens frislipp av krona fortsatte tirsdag. Når børsen stengte klokken 16.00 var totalindeksen opp 1,5 prosent, til 1086,1 poeng, mens IT-indeksen la på seg med 0,8 prosent til 1262,1 prosent.

Hadde det ikke vært for Nera og Sensonor vill trolig sluttstreken på delindeksen sett langt bedre ut. Som varslet før suspensjonen i forrige uke leverte Nera elendige resultater, og varslet samtidig at selskapet vil hente inn 300 millioner kroner for å få skuta på rett kjøl. Emisjonen skal maksimalt gjøres til 10 kroner. Dagens sluttkurs var på 10,80 kroner, mot 16,40 som siste omsetningkurs fra forrige uke.

Sensonor skuffet stort med sine kvartalstall som viste både svikt i omsetning og resultat. Underskuddet for første halvår beløp seg til 32,2 millioner kroner mot et overskudd i samme periode ifjor på 4,5 millioner. Sensonor-aksjen falt med 22,5 prosenttil 19 kroner tirsdag.

Aller dårligst tirsdag var likevel Computer Advances Group som falt med hele 28,6 prosent til 25 kroner. Selskapet leverte en tragedie av en kvartalsrapport tirsdag, og mye av fallet kan forklares med at markedet har vært sen i avtrekkeren med å påføre aksjen sin velfortjente korreksjon. Aksjen har også vist seg lite likvid og stor spread kan ha vært utslagsgivende for kursbevegelsen. Mot slutten av dagen ble imidlertid optimismen igjen tent i selskapet, og kjøper avsluttet dagen på 30 kroner.

På toppen av vinnerlista tirsdag finner vi Ask som la på seg med 16,4 prosent til 35,50 kroner. Noe av dette kan forklares av den gryende optimismen i markedet, men svekket kronekurs har også en positiv nettoeffekt for selskapet. Ask har som kjent produksjonen i Norge, og et fall i kronekursen betyr at kostnadene på norske innsatsfaktorer faller i takt med norske kroner. Selskapet har samtidig mesteparten av sine inntekter i dollar.

Sterkest utslag i IT-indeksen gjorde likevel Merkantilkdata og Netcom, som begge var opp tirsdag.

Til toppen