Opticom lover konkret produkt tidlig i 99

Ifølge Opticoms halvårsrapport har selskapet inngått en avtale med et produksjonsselskap som tar sikte på å komme med et konkret produkt allerede tidlig 1999.

Børsboblen Opticom leverte et solid plussresultat for første halvår, på grunn av innbetalinger fra forskningspartner Eidos Plc. At inntektene fra Eidos ga plusstall var imidlertid verken overraskende eller spennende for markedet, ettersom selskapet allerede ved presentasjonen av årsresultatet for 1997 stadfestet periodiseringen av denne inntekten.

Langt mer interessant er det hva selskapet sier i beretningen fra styrets formann, Thomas Fussel: I følge Fussel har Eidopt - som er Opticom og Eodos' felles forskningsselskap - inngått en kontrakt med et uavhengig kretskortkonstruksjons- og støperifirma som tidlig i 1999 vil bygge den første helkapslede hybridminnebrikke. Minnebrikken vil være i ROM-format (Read Only Memory) hvilket betyr at det ikke går an å skrive til brikken.

Styreformannen sier også at Opticom har hatt gjennombrudd med såkalt WORM-versjoner av minnebrikkene (Write Once Read Many), og selskapet jobber fortsatt med å utvikle minnebrikker med RAM funksjonalitet - hvilket betyr at lesing skriving og sletting kan skje et tilnærmet ubegrenset antall ganger.

Om det er mangelen av gjennombrudd på RAM-siden som er årsaken skal ikke sies, men kursen på Opticom aksjen falt med 6,9 prosent på Oslo Børs onsdag.

Til toppen