Opticom samarbeidet med Intel som planlagt

Opticom sier at samarbeidet med Intel Corp. viser fortsatt framdrift og påløper innenfor tidsfristen.

Opticom ASA la frem resultat for tredje kvartal, som viser et negativ driftsresultat på 10 millioner kroner.

Ettersom selskapet befinner seg på et forskningstadie, har selskapet ingen driftsinntekter. Etter fratrekk for driftskostnader på 3,7 millioner kroner blir driftsunderskuddet i tredje kvartal på 10 millioner kroner, som stammer i hovedsak fra Thin Flim Electronics (TFE). Periodens resultat var 144 millioner kroner. Om lag halvparten av resultatet relaterer seg til Opticoms aksjeeie i Fast Search & Transfer ASA . FASTs resultat for kvartalet er justert med regnskapsmessig gevinst fra emisjon av FAST aksjer til Lycos i juli. Gevinsten har sammenheng med og delvis reverserer den regnskapsmessige kostnad på NOK 553 millioner i første halvår. Opticom hadde også en gevinst på salg av aksjer i FAST. De aktuelle aksjene ble tilgjengelige som del av sluttoppgjør for et avsluttet ansettelsesforhold.

I de ni første måendene i år hadde Opticom er underskudd på 380 millioner kroner.

I en kommentar i forbindelse med resultatet, sier styreformann Thomas Fussell at han er fornøyd med at samarbeidet med Intel Corporation viser fortsatt framdrift og påløper innenfor tidsfristen. Vårt tilknyttede selskap Fast Search & Transfer ASA (FAST), som leverer internet-teknologi, fortsetter sin imponerende vekst og har knyttet til seg nye kunder som Lycos Europe, KPN Qwest og World Online, og utvider sin virksomhet i flere land. FAST har ferdigstilt det nødvendige forberedende arbeid for å starte en børsintroduksjon, og har til hensikt å gjennomføre en offentlig emisjon og oppnå notering på NASDAQ og Oslo Børs på nyåret.

Opticom eier omkring 37 prosent i Fast Search and Transfer (FAST) som leverer løsninger for søk på Internett etter filer, HTML-sider, databilder i tillegg til diverse teknologi for andre søk, samt komprimering av databilder og video slik at dette kan sendes over Internett uten å kreve spesielt høy overføringshastighet

Til toppen