Oracle-klient på mobiltelefonen

Oracle lanserer et produkt kalt Oracle Lite for EPOC. EPOC er Psions operativsystem, som Nokia, Ericsson og Motorola har valgt som standard for kommende mobiltelefoner og andre trådløse enheter.

- Oracle Lite for EPOC skal være tilgjengelig i april neste år, sier Harald Løvvik i Oracle Norge.

- I vinter lanserte vi Oracle Lite for Windows CE, og i sommer kom varianten for PalmOS, systemet som brukes i PalmPilot og IBM WordPad.

Løvvik mener at en tynn Oracle-klient på mobiltelefonen og andre trådløse enheter åpner for svært interessante anvendelser.

- Den sentrale egenskapen er toveis replikasjon av data med Oracle 8i. Det betyr at du kopierer e-post, kalender, kundeinformasjon og liknende fra sentralen til den trådløse enheten og bearbeider den i Oracle Lite-klienten. Når du er ferdig ringer du tilbake til sentralen og replikerer de oppdaterte dataene tilbake.

Følgen blir, sier Oracle, at man kommer et skritt nærmere den "smarte organisasjonen" der medarbeidere kan få tak i og dele oppdatert og nøyaktig informasjon hvor som helst, til "dramatisk lavere priser" enn tilfelle er i dag. Oracle ser på sitt partnerskap med Symbian-alliansen av Psion, Nokia, Ericsson og Motorola som sin innfallsport til konsument-markedet, og gasser seg over de 300 millioner trådløse enheter som allerede finnes verden over.

Ifølge Database Associates International er over halvparten av alle relasjonelle data i verden allerede lagret i Oracle-databaser. 97 selskaper på Fortune 100-listen er Oracle-kunder.

Mobiltelefonklienten til Oracle ventes å få et omfang på rundt 50 kB. Det omfatter både databaseegenskapene, kommunikasjon og Java.

--

(For mer informasjon om Symbian/EPOC-samarbeidet, og andre relevante artikler, se pekerne i margen til høyre, red.anm.)

Til toppen