Oracle tilbyr 40 siders lisensveileder

En 40 siders veileder skal gjøre det enklere for kundene å få innsikt i Oracles kompliserte lisenssystem.

Dokumentet heter "Software Investment Guide" og skal gjøres fritt tilgjengelig fra Oracles nettsted i løpet av neste uke.

Dokumentet inneholder spørsmål kundene bør stille seg selv og måltall de kan regne ut, før de leser seg opp på de mer innfløkte detaljene i leverandørens lisens- og prispolitikk, slik at de selv kan gjøre seg opp en mening om hvilken databaseutgave passer best for dem, og om det lønner seg å lisensiere per bruker eller per prosessor.

Oracle lover at veiledningsheftet skal holdes kontinuerlig oppdatert. Det er ikke så omfattende at kundene ikke må ty til muntlig veiledning fra selskapets selgere.

Noe av bakgrunnen for heftet, er avsløringer i vår om at delstaten California hadde kunnet spare mye penger ved å velge en mer hensiktsmessig lisensordning, og at Oracle ikke selv tok initiativet til å rette opp misforholdet.

En Gartner-talsperson sier at heftet vil være et viktig hjelpemiddel for kundene, og at ingen andre i bransjen har gjort noe tilsvarende. På den andre siden har publisiteten rundt California-saken utløst større misnøye med Oracles aggressive selgere enn med selskapets lisensbestemmelser, og veiledningsheftet oppfattes ikke nødvendigvis som en overgang til mykere salgsteknikk.

Til toppen