Ordbok forklarer hva Microsoft "egentlig" mener

Microsoft-English Dictionary oversetter fra Microsofts interne sjargong til vanlig engelsk. Nettstedet Infowarrior.org har nylig oppgradert den til versjon 1.5.

Infowarrior.org drives av den sterkt Microsoft-kritiske IT-sikkerhetseksperten Richard Forno. Han høstet stor respons våren 2001 da han la ut versjon 1.0 av Microsoft-English Dictionary, der han bruker vanlig engelsk til å forklare spesielle Microsoft-ord, eller Microsofts spesielle bruk av vanlige engelske ord.

Versjon 1.5 ble utgitt 28. november i fjor, under samme lenke som den opprinnelige utgaven. Det vil si at du på nettstedets hjemmeside velger lenken til Infowarrior under rubrikken "commentary and columns", og går derfra til lenken merket Microsoft-English Dictionary 1.0. Oppgraderingen inneholder blant annet en rekke bidrag fra tredjepart.

Ordboka er noen ganger informativ, andre ganger harselerende, noe Microsoft tåler godt. Målet for den pågående kampanjen for "Trustworthy Computing" (se artikkelen Bill Gates: - Sikkerhet er viktigere enn brukervennlighet) må blant annet være å endre denne definisjonen av "Secure Microsoft Product" som kort oversatt består av to deler: (a) Microsoft-programvare som ennå ikke er installert; (b) Windows-drevet PC som ikke har forbindelse til noe nettverk.

Til toppen