Orkla Media dobler omsetningen

Etter oppkjøpet av danske Berlingske har Orkla Media doblet omsetningen, men inntjeningen vokser mindre.

Berlingske Officin ble konsolidert i regnskapet fra 1. januar, noe som har gitt en nær doblet omsetning fra 846 til 1.843 millioner kroner. Unntatt Berlingske er veksten på ni prosent. Driftsresultatet ble likevel beskjedne 40 millioner kroner, en vekst på seks prosent fra samme periode i fjor, noe som gjør at marginen har falt fra 7,1 til fire prosent. Noe av årsaken til fallet i marginen skyldes økende avispapirpriser.

I en børsmelding skriver Orkla ASA at utviklingen i Berlingske har vært som forventet, men at det har vært en nedgang i annonsevolumet i forhold til i fjor.

Opplagsutviklingen for gruppens aviser har vært marginalt negativ. På grunn av moderat økonomisk aktivitet i Norden og høy vekst i offentlig forbruk, forventes pris- og kostnadsveksten fortsatt å være høyere enn ellers i Vest-Europa.

Til toppen