Orkla prioriterer finansiell gevinst i NetCom

- NetCom er en ren finansiell investering som vil være til salgs på et fremtidig tidspunkt, sier Orklas investeringsdirektør Tom Vidar Rygh til digi.no. Han understreker at Orkla har vært en tung investor i NetCom i lengre tid.

- Markedet oppfatter Orkla som en finansiell investor i NetCom GSM ASA, og regner med at dere vil selge dere ned i selskapet på et tidspunkt hvor dere mener gevinsten er optimal. Står dere fast på at eierposisjonen i NetCom kun er av finansiell karakter, Rygh?

- Ja, NetCom er en ren finansiell investering som vil være til salgs på et fremtidig tidspunkt.

- Orkla har tidligere uttalt at man på lang sikt ønsker å øke sitt engasjement innenfor informasjonsteknologi. På den bakgrunn kan man spekulere i at dere vil endre syn på investeringen i NetCom.

- Det kan man sikkert hvis man ser slik på det. Nå har vi imidlertid vært en meget tålmodig og langsiktig eier i NetCom gjennom flere år. Vår posisjon som finansiell investor innebærer at vi først og fremst prioriterer avkastningen på vår investering.

- Dere begrunner normalt også selskapets finansielle investeringer med at de gir konsernet god innsikt i utviklingen av norsk næringsliv generelt og enkelte bransjer spesielt. Kan man bruke det ståstedet for å understøtte et resonnement om at dere vil holde posisjonen i NetCom for å "lære mer" om telekommunikasjon og informasjonsteknologi?

- Det primære for oss er den finansielle avkastningen av investeringen. Vi har etter investeringen i NetCom indirekte sikret oss eierandeler i flere andre mobillisenser. Det hadde aldri skjedd uten den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom eierandelen i NetCom.

- Du tenker nå på eierandelen i Telia Overseas*?

- Ja, der fikk vi nylig en betydelig lisens i Brasil (tidligere omtalt i digi.no - se peker til relatert artikkel i margen til høyre, red.anm.). I tillegg har vi gjennom Telia Overseas eierandeler i mobillisenser i India, Sri Lanka, Equador og på det Afrikanske kontinentet.

--

* Orkla har en eierandel i Telia Overseas på 13,1 prosent.

Til toppen