Orkla ser ikke bort fra UMTS-klage

I Orkla sitter investeringsdirektør Anders Berggren og forvalter selskapets innenlandske telekominvesteringer. Han vil ikke utelukke at selskapet vil påklage en beslutning om slakkere konsesjonskrav.

Orkla sto i spissen for mobilkonsortiet Reach med 75 prosent eierandel, mens de resterende eierandelene var delt mellom Hakon-Gruppen, Posten, NorgesGruppen, NBBL/OBOS, Dagbladet og Hafslund. Konsortiet fikk sammen med Orange Norge og Tele 1 Europee-gruppen ikke delta i utbygging av UMTS i Norge.

Berggren sier til digitoday.no at Reach er operativt, men at en ikke planlegger konkret virksomhet.

Han ser imidlertid ikke bort fra en klage dersom konsesjonsvilkårene blir endret nå.

- Vi er en av de som tapte UMTS fordi vi ikke hadde lovet nok dekning og utbyggingshastighet. Vi baserte vår søknad på det vi mente var en realistisk forretningsplan og forsøkte å ta hensyn til det med en forsért utbyggingtakt.

- De som ble valgt ble det fordi de lovte mer. Om de skulle få reduserte krav, føler jeg at det ikke er i henhold til det som Samferdselsdepartementet har signalisert tidligere. Det vil ikke vil ikke være rettferdig i forhold til de tre som tapte anbudskampen, sier han.

- Dette vil vi derfor måtte vurdere senere, sier han.

Det er heller ikke gitt at Reach vil være interessert i en ledig konsesjon.

- Vi har tapt et halvt år, men ser gjerne på saken sier Langgard.

Blant medeierne i Reach er det ulike oppfatninger om hvor aktive deres eierandel er. Pressetalskvinne i Posten, Line Fredriksen, sier at mobilprosjektet er over for Postens side.

I OBOS sier informasjonssjef Åge Pettersen at dette ikke er noe en gjør noe mer med. Det er også svaret fra informasjonskonsulent i Hakon-gruppen, Terje Gulbrandsen.

Til toppen