Orkla skal over til Notes

- Alle selskapene i Orkla-gruppen skal over på Lotus Notes, forteller assisterende IT-sjef Sissel Bergh Bakke. Prosjektet er avhengig av at hun får ansatt flere eksperter i Notes.

- Dette er en konsernvis satsing fra Orkla, understreker Bakke. - Notes skal brukes i alle selskapene til å formidle e-post og til standard produktivitetsapplikasjoner som kalender og planlegger. Videre skal Notes brukes som grunnlag for lokale driftsrelaterte løsninger, for intranett, og for utvidelser til Internett.

Nøyaktig hvor mange nye Notes-brukere det er snakk om, vil ikke Bakke presisere. Men hun er med på at det dreier seg om flere tusener, i et omfattende internasjonalt nett.

- Beslutningen om Notes-satsingen ble tatt i fjor, og vi har brukt hele året på å forberede spranget vi tar nå. Vi starter med noen hundre brukere i pilotprosjekter. Resten skal over på Notes neste år.

Orkla er et av de større utslagene av den framgangen Notes har hatt i Norge i det siste - som verktøy og som applikasjonsplattform. Etterspørselen etter Notes-kompetanse er stor, og til og med Lotus Norge er blitt tappet. Bakke bekrefter at det ikke er lett å få tak i folk.

- Vi skal opprette en ny gruppe på tre til fire personer som bare skal drive med Notes. Jeg tror at dette blir blant Norges mest attraktive og utfordrende Notes-satsinger. Vi går inn på teknologien slik den er nå, uten å drasse på eldre løsninger, poengterer Bakke til slutt.

Til toppen