Outlook Express ble til "Outlock"

Etter en "Windows Update" erfarte vår leser at Outlook Express plutselig nektet å ta imot vedlegg i pdf-format.

Forklaringen på at Outlook Express ble til det leseren oppfattet som "Outlock", har sammenheng med Microsofts reviderte sikkerhetspolitikk. Det er stadfestet et nytt prinsipp, om at alle sikkerhetsinnstillinger skal i utgangspunktet stå på maksimal beskyttelse. Det innebærer at all nedtrapping av sikkerhetsinnstillinger må gjøres av brukeren selv. Før revideringen, var praksis den at sikkerhetsinnstillingene sto på minimal beskyttelse når programvaren var installert.

Det førte til en rekke problemer, fordi brukerne - også garvede systemadministratorer - hadde lett for å overse visse innstillinger.

Hvis du nylig har gjennomført en fullverdig "Windows Update" - Microsofts onlinetjeneste for oppgradering av operativsystemet - vil du merke at også din Outlook Express versjon 6 er blitt til "Outlock". Årsaken er en ny form for primitiv "virusbeskyttelse". Du finner den i "Alternativer" under "Verktøy"-menyen. Under "Sikkerhet", under overskriften "Virusbeskyttelse", er det en hakeboks med beskrivelsen "Ikke tillat å lagre eller åpne vedlegg som kan inneholde virus". Fjerner du haken - klikk - gjør du Outlook Express i stand til å ta i mot vedlegg i alle formater.

For mange kan det virke underlig å nedgradere et sikkerhetsnivå som Microsoft har forhåndsinnstilt. Er dette farlig?

Sannsynligvis ikke. Den nyeste Outlook Express er langt mindre sårbar enn forgjengerne, og vil for eksempel ikke kjøre skripter uten at du ber om det. Lar du være å klikke på et vedlegg, vil du heller ikke utsette deg for mulig smitte. Ønsker du både virusvern og evnen til å åpne vedlegg, må du sørge for oppdatert antivirus. Det reduserer smittemuligheten til tidsrommet fra et virus slippes i det fri til den nye signaturen er installert på din PC. Denne risikoen er det vanskelig å leve uten.

Microsoft opplyser at de nyeste oppgraderingene av Office XP og Office 2000 innebærer et høyere utgangsnivå for sikkerheten i Microsofts tunge e-postklient Outlook i versjonene 2000 og 2002. (Outlook er en del av Office-pakken, mens Outlook Express er en del av Internet Explorer, og betraktes følgelig som en del av "operativsystemet".) Å redusere dette utgangsnivået, for eksempel for å kunne motta eksekverbare filer og skripter som vedlegg, kan det være nødvendig med endringer i Registry-innstillingene for Outlook. Men for Outlook Express er det ikke nødvendig å gripe så dypt.

Til toppen