Over 8000 anmeldelser av piratkopiering hittil i år

Anti-pirat organisasjonen Business Software Alliance (BSA) har gått til 8186 rettslige tiltak i Europa i løpet av årets ni første måneder.

Hittil i år har Business Software Alliance (BSA) fått inn over 9000 tips om piratkopiering av programvare i Europa. Organisasjonen har anmeldt over 8000 av disse forholdene.

Totalt ble det gjennomført 1121 ransakelser, med det resultat at 121.943 CD-er og floppydisketter og 4921 PC-er og CD-brennere ble beslaglagt.

Disse beslagene kan ha økt som en konsekvens av oppmerksomheten rundt BSAs kampanjer mot ulovlig programvarekopiering blant CD-brenner- og duplikasjonsselskaper.

Erstatningsbeløpene har, ifølge en pressemelding fra organisasjonen, økt til i overkant av 3,3 millioner dollar i Europa.

Den siste undersøkelsen som BSA har gjennomført viser at 34 prosent av programvaren som er i bruk i næringslivet i Europa, er ulovlig kopiert/installert. Dette forårsaker tap for programvareselskaper på hele 3,6 milliarder dollar.

På verdensbasis estimeres det at tapene i bransjen utgjør 12,2 milliarder dollar.

Til toppen