Overfor Microsoft gjelder andre regler

- Det som er lovlig for de fleste selskaper er ofte ulovlig for selskaper med monopolmakt, mener prosessfullmektig David Boies for USAs justisdepartement i rettssaken mot Microsoft.

Dag 8 i Microsoft-saken var opprinnelig tiltenkt inntil åtte timer med opptak fra avhøret av Bill Gates i august i år. Men hele dagen gikk til avhør av vitnet David Colburn, senior vice president i America Online.

Microsofts advokat John Warden gikk gjennom dokumentasjonen som ble lagt fram for retten tirsdag, med fokus på avtaler mellom America Online (AOL), Netscape og Microsoft. Warden trakk blant annet fram en kontrakt som AOL og Netscape inngikk i september 1997 som gir AOL retten til å tilby Netscapes chat-tjeneste Internet Messaging Service. Kontrakten spesifiserer at AOL ikke har anledning til å tilby konkurrerende tjenester. Warden ville vite hvorfor kontrakten hadde denne begrensningen. Colburn svarte at Netscape ville sikre seg mot at konkurrenter nyttet AOL-kanalen til markedsføring. Wardens poeng: Microsoft blir halt for retten når de gjør akkurat det samme.

Da departementets advokat Boies slapp til, poengterte han at det som er lovlig for de fleste selskap, ofte er ulovlig for et selskap med monopolmakt, som Microsoft.

Et annet poeng for Warden var å tegne et bilde av AOL, ikke som offer for Microsoft, men som et meget selvbevisst selskap med mange åpne kanaler og sans først og fremst for egne fordeler. Han dokumenterte kontakt mellom AOL og både Sun og Spyglass i den perioden AOL var ute etter å gi abonnentene et tilbud for å sikre selskapets framtid, mens de andre eldre online-tilbyderne stort sett ga opp overfor Internett-bølgen. Vitnet Colburn bekreftet: "Det dreier seg om forretninger, og du er nødt til å planlegge for flere muligheter."

Blant de mer oppsiktsvekkende forsøk fra myndighetenes side for å dokumentere Microsofts aggressive framferd, er et referat fra et møte mellom Bill Gates og John Malone, toppsjef i TeleCommunications Inc. (TCI), skrevet av en leder i TCI-selskapet AtHome som tilbyr Internett-tilgang per kabel, og adressert til Netscape-gründer Marc Andreessen i 1996. "Øyensynlig eksploderte Bill mot John Malone... under deres planlagte møte under fire øyne. (Han) truet med å begrave hans selskap, kjøpe kabeloperatører og gjøre hva som helst for å knuse AtHome siden vi er så åpenbart anti-Microsoft at det er kriminelt." Det hører med til historien at AtHome siden har gått i partnerskap med Microsoft, selv om Netscape-toppsjef Jim Barksdale sitter i AtHomes styre.

Wardens nitide framgangsmåte har ført til mumling i kulissene om at Microsoft bedriver filibustertaktikk, allment for å hale ut hele saken, men mer spesielt for å utsette visningen av Bill Gates-video til alle er så lei hele saken at den gjør minimal skade. Videoen skal ikke bare vises i retten, den skal samtidig overføres til globale og nasjonale nyhetskjeder.

Hvorfor kunne ikke Microsoft bare latt Gates stille som vitne? Partene er begrenset til å føre tolv vitner hver. Myndighetene vil ikke kaste bort tid på et vitne som etter all sannsynlighet ikke er interessert i å gi dem et eneste poeng. Da er det mer løfterikt med redigerte videoopptak som etter sigende motsier skriftlig bevismateriale. Microsoft skal på sin side være redd for at Gates ikke vil kunne formidle et positivt inntrykk overfor dommeren under et kryssforhør. Den offentlige forklaringen er at åtte utvalgte Microsoft-ere står nærmere problemstillingene i selve saken.

Videoopptakene er på til sammen 20 timer. Departementet skal ha plukket ut utdrag på til sammen sju timer, mens Microsoft vil vise en time.

I dag, som hver fredag, er det pause i forhandlingene. Mandag skal Avadis Tevanian fra Apple (tidligere NeXT) avhøres som vitne. Tirsdag er det pause på grunn av det amerikanske kongress- og lokalvalget. Avhøret av Tevanian kan tenkes å fortsette utover onsdagen. Nestemann er en uavhengig programvareutvikler, Glenn Weadock. Mandag 9. november er Steven McGeady fra Intel innkalt. Ikke rart at Boies ikke var villig til å si noe om når det kan bli tid til å vise Gates-videoen, som ifølge prosedyren må tas innimellom alle vitnene.

Til toppen