Overskridelser skyldes inntektssvikt

Overskridelsene i Intra Media - omtalt i digi.no tirsdag - skyldes i første rekke inntektssvikt.

Overskridelsene i Intra Media omhandler tidsoverskridelser på prosjekter, ikke kostnader. Millionoverskridelsene det snakkes om, er avvik fra budsjettert resultat - avvik som i hovedsak må relateres til inntektssiden.

Styreformann Rytterhager skriver i en e-post til digi.no at han heller ikke går med på at oppkjøpsstrategien har vært mislykket.

Til toppen