P4s styre vil ha kostnadskutter som ny sjef

Etter Svein Larsens overraskende avgang har P4s styre umiddelbart satt i gang jakten på hans etterfølger. De gode økonomiske resultatene gir mersmak, og eierne vil ha en person som følger stramme budsjettrutiner.

- Hvilke krav stiller dere til etterfølgeren av Svein Larsen som administrerende direktør i P4?

- Det var et veldig godt spørsmål, sier styreformann Endré Røsjø til digi.no.

- Jeg sitter her med utformingen av en stillingsannonse og klør meg i hodet, sier han.

- Det eneste jeg hadde tenkt å skrive, er at søkere må demonstrere at de har arbeidet i ledende stillinger i organisasjoner av en såpass størrelse at de behersker moderne styrings- og kontrollsystemer. Personen må følge stramme budsjettrutiner, rapportere avvik av budsjetter til styret og motivere en organisasjon fylt med media- og markedsføringsansatte, sier Røsjø.

I fjor hadde P4 et resultat før skatt på 60 millioner kroner, i år ligger det børsnoterte selskapet enda bedre an halvveis inn i året. Styreformannen mener dét ikke minst skyldes at noen holder organisasjonen i ørene.

- Vi hadde ikke hatt slike resultater hvis ikke det var noen strenge personer her og der. Det tror jeg de fleste i P4-ledelsen kan underskrive på, sier han.

Svein Larsens avgang kom fullstendig overraskende både på styre og de ansatte. Larsen har jobbet med radiostasjonen i syv år siden det kun var et utlysningspapir i et konsesjonsdokument. Han hadde i lengre tid planlagt å gi seg som administrerende direktør halvveis i konsesjonstiden (etter femårsjubileet), men holdt tett om sine planer.

- Overaskelsesmomentet er jeg godt fornøyd med. Det er bedre at halvparten blir overrasket og lei seg enn at halvparten lurer på når jeg slutter, sier Larsen som også jobber i et børsnotert selskap der det eksisterer en informasjonsplikt.

Han har en kontraktfestet oppsigelsestid på fire måneder og forteller til digi.no at han ikke har fremmet noen forslag om sin egen etterfølger. Men han vil gjerne ha et ord med i laget når valget tas.

Larsen sitter med 594.000 aksjer i radiokanalen og er valgt gjennom generalforsamlingen i P4 som styremedlem. Han har ingen planer om å kvitte seg med aksjene og regner med å sitte som administrerende direktør i hvert fall fram til jul.

- Jeg har jo absolutt synspunkter på hvem som skal følge etter meg, sier han.

- Det tar tid å definere kravene til en slik jobb. Situasjonen har jo absolutt endret seg fra oppstart til i dag. Ett element er den kommersielle utviklingen, et annet den digitale utviklingen. Personen må ha kommersielt instinkt, være kostnadsbevisst og kunne kommunisere med myndighetene.Han er imidlertid ikke avhengig av personlige kontakter med myndighetspersoner, sier Larsen.

Han dro selv med seg slik ballast fra sin tid som informasjonssekretær i Ap og personlig sekretær under undervisningsminister Einar Førde.

Til toppen