Partnerskap skal løfte SOL

Lederne i SOL kom ut av tenkeboksen torsdag: Fokusering i selskapet og samarbeid med konkurrenter er noen av stikkordene for nye SOL.

Sjefredaktør i SOL, Niels Røine, kunne fortelle de fremmøtte i Schibsted-huset torsdag at han selv og administrerende direktør Kristin Skogen Lund har jobbet med Scandinavia Onlines (SOL) strategi med tre mål for øyet: For det første skulle de beholde og helst øke trafikken til SOL, for det andre skulle de faste kostnadene reduseres, og for det tredje ønsket de å etablere et nytt produkt som i sterkere grad tydeliggjør hva SOL skal være.

Utgangspunktet for Røine og Skogen Lund var å utarbeide en produktplan for SOL som fokuserer på tydeliggjøring av SOLs plass i mediamarkedet. SOL skulle heller ikke drive teknisk utvikling eller oppsøkende journalistikk selv.

- Det er slutt på den tiden hvor vi skulle lage alt selv. Vi skal spille på lag heller enn å konkurrere. Vi vil at leserne skal oppfatte SOL som en veiviser, et oppholdssted og et bevisst valg som startsted på Internett. Mange vil kanskje synes at det er en kontrast mellom det å være oppholdssted og veiviser, sa Røine, som la til at han ikke trodde dette ville noe problem med de partnerskapene SOL nå har inngått med andre innholdsleverandører.

De publikasjonene SOL har inngått partnerskap med, er VG, Aftenposten, Dine Penger, NTB, Scan-Foto, digi.no, DinSide og SOL Børs. Røine opplyste at SOL også er i forhandlinger med andre aktører om partnerskap.

SOLs startside er ganske annerledes med den nye siden som ble presentert i dag, men som ikke har premiere før mandag. Blant annet blir den pistasjgrønne bakgrunnen borte og Kvasir blir i større grad integrert på alle sider.

- Dette er SOL versjon 1.0. Vårt mål er å utvide antall seksjoner og partnere på seksjonene. Vi vil også ta i bruk Internetts muligheter mer i den nærmeste tiden, så man vil kunne se kontinuerlig utvikling i SOL, understreket Røine.

Kristin Skogen Lund har satt seg et klart definert mål: - Vi har ønsket å få størst mulig trafikk fra flest mulig brukere. Vi har ikke vært flinke nok til å omgjøre trafikk til bruk av tjenesten. Derfor fokuserer vi virksomheten. SOL drev med veldig mange ting, og vi selger ut nisjetjenester. Vi skal nå skaffe oss nye inntektskilder, men annonser skal fremdeles være bærebjelken blant inntektene. Nye inntektskilder blir distribusjon, inntektsdeling, partnerskap og nettmarked, fortalte Skogen Lund.

SOL vil omsette for rundt 18 millioner kroner i webannonser og har redusert annonseavdelingen kraftig før neste års krafttak. SOL har i år redusert staben fra 87 til 47 ansatte og med fem personer igjen i salgsstaben.

Konserndirektør Sverre Munck i Schibsted understreket at Internett fortsatt er kjernevirksomhet for Schibsted.

- Ambisjonene våre på Internett er uendret, men en fokusering av satsingen er påkrevet og forretningsmessig riktig. Portal-modellen til SOL har potensial fordi annonsemarkedet vil vokse og vi har mennesker som står for trafikk, sa Munck på pressekonferansen.

Fra venstre sjefredaktør Niels Røine, administrerende direktør Kristin Skogen Lund og konserndirektør Sverre Munck i Schibsted.

Til toppen