Påstår AOL vil satse på sex for voksne

En artikkel i nettmagasinet VillageVoice.com påstår at America Online (AOL) vil tilby mykporno til voksne abonnenter straks overtakelsen av Time Warner er fullført.

Artikkelen er spekulativ, samtidig som den bygger på klare kjensgjerninger og åpne kilder.

Utgangspunktet er at sex selger, i USA der AOL har 34 millioner abonnenter, som overalt ellers. I AOLs chat-grupper foregår det mye f- og p-prat, noe VillageVoice.com dokumenterer i en annen artikkel i ukas utgave.

Problemet for AOL er at denne virksomheten, som ifølge kilder i porno- og sexindustrien er en viktig grunn til at mange abonnerer på tjenestene, ikke er spesielt innbringende. Her ligger motivet, ifølge artikkelen.

Neste trinn i resonnementet er at sammenslåingen med Time Warner vil føre til tjenester der AOL vil måtte tilby tv-stoff til nedlasting. Siden mye slikt stoff allerede i dag består av mykporno, eller av andre grunner er uakseptabel for mindreårige, vil AOL måtte opprette en ordning med brannmurer og adgangskontroll. Derfra er det bare et lite sprang å samle sex i egne betalingstjenester. I USA finnes det allerede en betegnelse på dette: "adult pay per view business". Det innbringer 342 millioner dollar i året, og ventes å dobles innen 2003.

Artikkelen viser til en rekke navngitte ledere innen den etablerte amerikanske sexindustrien som sier de har gjort nøyaktig dette resonnementet, blant andre Bill Asher i Vivid Entertainment Group og Gerard Van der Leun i Penthouse.com.

At AOLs talsperson Tricia Primrose kontant avviser spekulasjonene om egne voksenkanaler, forklarer artikkelen ved at tiden ikke er moden til å innrømme det ennå. Penthouse-direktøren forklarer dessuten velvillig at AOL er "det perfekte symbolet" på Amerikas ekstreme dobbeltholdning til sex.

En tidligere og anonym AOL-direktør forteller om et 90 dagers oppdrag han fikk i 1996 for å undersøke nettopp mulighetene for voksenkanaler i AOL-regi. At slikt ble diskutert internt i AOL bekreftes også, ifølge artikkelen, av boka AOL.com til journalist Kara Swisher i Wall Street Journal. (Boka kom i juli 1998, og bærer undertittelen "How Steve Case Beat Bill Gates, Nailed the Netheads, and Made Millions in the War for the Web".) På pornosiden, siterer artikkelen forlegger Paul Fishbein i Adult Video News, som minnes følerne fra AOL.

Artikkelen viser til flere tilfeller der offisielt pripne selskaper åpent sprer mykporno. I juli inngikk AT&T en avtale med Vivid Entertainment Group om distribusjon av voksenunderholdning over kabel. Og AOL eier allerede en del av DirecTV - sammen med General Motors - gjennom Hughes Electronics Corp. DirecTV formidler mykpornokanaler som Hot Network, Hot Zone, Vivid TV, Pleasure Channel og Playboy Channel. Sistnevnte er allerede en del av tilbudet fra Time Warner.

Til toppen