PC 99 spesifikasjonen fullført

Intel og Microsoft har nå publisert den endelige utgaven av PC 99, spesifikasjonen som setter minimumskravene til hva en PC skal tilby i 1999. digi.no har laget en oversikt.

PC 99 spesifikasjonen vil være en slags standard for hva både maskinvare- og programvareprodusenter bør ta hensyn til når de lager nye produkter. Spesifikasjonen kan også være nyttig for kjøpere av nye PC som ønsker seg tilstrekkelig ytelse og utstyr.

Oversikten vi har laget består av fire hovedpunkter. Det første punktet inkluderer de generelle systemkravene for PC-er i 1999. De øvrige punktene tar for seg henholdsvis arbeidsstasjoner, underholdningsmaskiner og mobile PC-er, og vil skille seg noe fra de generelle systemkravene. I spesifikasjonen står det også en rekke egenskaper som anbefales, men som ikke er noe krav. Vi vil også ta for oss noen av disse.

De generelle systemkravene er som følger:

 • En Intel-arkitektur (IA) basert 300 MHz prosessor med 128 kB sekundært hurtigminne, 32 MB RAM for konsument PC-er og 64 MB for kontor PC-er. Maskiner som kjører Windows NT kan en Alpha-prosessor istedenfor en IA-basert prosessor.
 • Støtte for Advanced Configuration and Power Interface Specification (ACPI)
 • BIOS-støtte for USB-tastatur og USB-huber.
 • BIOS-støtte for Fast POST (power-on self test). Det anbefales at det ikke skal ta mer enn 5 sekunder fra maskinen skrus på til programlasteren starter. Oppstarten vil likevel ta noe mer tid på grunn av lesing av ROM på tilleggskort og oppstart av harddiskene. Fast POST modusen skal kunne skrus av hvis man har behov for feilsjekking av standardenheter som minne, I/O-porter osv.
 • To USB porter
 • Støtte for PCI 2.1 hvis maskinen er utstyrt med PCI-buss
 • Ingen ISA-buss eller ISA-kortplasser.
 • DVD-spiller anbefales i både konsument- og kontormaskiner istedenfor CD-ROM spiller. IEEE 1394 (Firewire) anbefales som vertskontroller for sekundær lagring i stasjonære systemer.
 • PC 99 krever at alle PC-er skal kunne kommunisere med andre maskiner. Konsument PC-er skal være utstyrt med et 56 kbps V.90 modem, nettverkskort anbefales. Kontormaskiner skal ha nettverkskort som standard.
 • Det anbefales at alle nye PC-er i 1999 har AGP-basert grafikkort.
 • Grafikkortene skal støtte maskinvarebasert 3D-akselerasjon Kravene varierer noe for de forskjellige plattformtypene. Det kreves at enhver applikasjon til enhver tid kan skrive direkte til bildebufferne på grafikkortet.
 • Det anbefales at alle systemer som ikke inneholder en stor skjerm, skal ha støtte for fremvising på vanlig Tv-skjerm. Det står ikke hva som menes med "stor skjerm".

Spesielle krav for arbeidsstasjoner i tillegg til de som gjelder for generelle systemer:

 • RISC eller IA basert prosessor med klokkehastighet på minst 400 MHz. 512 kB sekundært hurtigminne per prosessor og minst 128 MB ECC systemminne.
 • Systemminnet skal kunne utvides til 1 GB og bør kunne utvides til 2 GB. Det sekundære hurtigminnet skal støtte like mye minne som det hevdes at maskinen støtter.
 • Med unntak av spesielle tilfeller, skal en arbeidsstasjon ha minst 4 MB grafikkminne.
 • Det anbefales at lagringssystemet er SCSI-basert og at maskinen har flere harddisker, helst i et RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) system.

Spill og underholdningsmaskiner har også noen spesielle krav, utover de generelle:

 • 64 MB systemminne
 • Det anbefales at maskinen er utstyrt med tre IEEE 1394 porter, hvorav minst én bør være lett tilgjengelig.
 • Det anbefales at maskinen er utstyrt med en trådløs pekeenhet med minst samme funksjonalitet som en mus.
 • Maskinen bør være utstyrt med maskinvarestøtte for digital lyd. Det anbefales at lydsystemet er tilkoblet IEEE 1394 bussen
 • DVD-Video støtte
 • Det anbefales at maskinen kan ta imot og lagre både digitale og analoge TV- og videosignaler.

Kravene til bærbare PC-er er i noen tilfeller enklere enn den generelle modellen:

 • Bærbare PC-er skal minst ha en prosessor med klokkehastighet på 233 MHz, 128 kB hurtigminne og 32 MB RAM. Såkalte mini-notebooks krever ikke sekundært hurtigminne og minnekravet er redusert til 16 MB.
 • Støtte for mobil strømstyring i henhold til Smart Battery eller ACPI spesifikasjonene
 • Én USB port
 • Det anbefales at en CD-ROM eller DVD-spiller følger med maskinen, selv om avspilleren ikke nødvendigvis får plass inne i den.
 • Minst 8 bit fargedybde med en oppløsning på 1024 x 768 med 60 Hz oppdateringsfrekvens
 • Det anbefales at dokkstasjoner til den bærbare PC-en kan tilby tilgang til PCI-kort.

Dette er bare et utdrag av alle kravene og anbefalingene som står i PC 99 spesifikasjonen, siden spesifikasjonen er på over 500 sider. Den inneholder blant annet også mer detaljerte krav og anbefalinger til de fleste systemkomponentene i en PCI, inkludert grafikksystem, lydsystem, nettverksstøtte og skrivere.

Spesifikasjonen er tilgjengelig i blant annet Word- og PDF-format via lenken til høyre for artikkelen.

Til toppen