PC-en kjenner deg på ansiktet

Vitenskapsmannen Joseph J. Atick, Ph.d., har studert den menneskelige hjerne i en årrekke. Gjennom disse studier har han utviklet en serie med algoritmer for å differensiere ansikter. Gjennom selskapet Visionics Corporation, utviklet han FaceIT - en teknologi som lar datamaskiner gjenkjenne ansikter.

FaceIT 3.0 ble kåret til beste produkt uavhengig av kategori i PC Weeks Best of Comdex onsdag. Teknologien ble premiert som eksempel på avansert teknologi som blir brakt fra laboratorium til markedet.

Mennesket har en særdeles god evne til å gjenkjenne ansikt, mens å få maskiner til å gjøre det samme har vært en så tung oppgave at slike applikasjoner stort sett har vært forbeholdt militære organisasjoner.

FaceIT, i henhold til Joseph Atick - grunnlegger og daglig leder i Visionics Corporation - bøter på dette ved å tilby rimelig teknologi som kan gjenkjenne fjes med stor nøyaktighet og pålitelighet, selv overfor forskjellige ansiktsuttrykk, i varierende lys og vinkel.

Programvaren kjører på en standard Pentium PC koblet til et standard videokamera og utgjør et system som kan utføre sanntid gjenkjennelse av ansikt. Systemet oppdager automatisk mennesket og matcher ansiktet mot en representasjon lagret i en database av godkjente fjes - alt på under ett sekund. FaceIT har innebygde mekanismer som kan skille et levende ansikt fra et bilde eller en video.

- FaceIT er glimrende for sikkerhetssystemer i småbedrifter fordi det gir høy sikkerhet til lav pris uten at man må innføre drakoniske sikkerhetsrutiner, forteller Atick til digi.no.

- Systemet kan også brukes i andre sammenhenger. Vi har en kunde som driver et filmstudio med åtte kamera. Fordi FaceIT kan følge et forhåndsdefinert ansikt selv om det beveger seg rundt i rommet, kan én kameramann nå gjøre jobben som tidligere krevde åtte kamerafolk.

Atick har bakgrunn som computational neuro scientist og tok sin Ph.d. ved Stanford University og ble professor ved Princeton University. I åtti-årene studert han hjernen og spesialiserte seg på visse deler av den.

Atick forteller til digi.no at gjennombruddet kom da han jobbet ved Computational Neuroscience Laboratory at Rockefeller University i New York City og oppdaget at gitte deler av hjernen er særdeles spesialiserte i forhold til funksjonalitet. Han oppdaget og fokuserte på den del av hjernen som gjenkjenner ansikt.

Atick fant ut at hjernen tolker fjes ved å bryte dem ned i byggeklosser - ikke i elementer som nese, munn, og øyne - men i elementer typisk forankret i hodeskallens form. For eksempel området rundt neseroten kan være et element, mens overgangen mellom innsiden av øyet og øyehulen et annet.

Ved denne fremgangsmåten fant Atick at et relativt lite antall - drøyt 60 - komponenter beskriver et generisk ansikt. Disse kan kombineres slik at man oppnår et tilnærmet uendelig antall spesifikke ansikt. Atick oppdaget likevel at et gitt ansikt kun inneholder noen av byggeklossene, noe som forenkler gjenkjennelsesprosedyren.

FaceIT for PC koster 149,95 dollar mens et utvikler-sett for bedrifter som ønsker å utvikle egne applikasjoner basert på FaceIT-teknologien, koster 4.495 dollar.


Visionics Corporation ble grunnlagt i 1994 og har i dag 16 ansatte - de fleste utviklingsingeniører. Selskapet omsetter for rundt 5 millioner dollar i året.

Til toppen