Pengemaskinen Microsoft

Kassaskapet i Microsoft inneholder nå 105 milliarder kroner etter at selskapet i forrige kvartal leverte et overskudd på over 10 milliarder kroner og i løpet av det siste året har et resultat etter skatt på 34 milliarder kroner.

I løpet av det siste året har Microsoft omsatt for 14,5 milliarder dollar, tilsvarende 110 milliarder kroner. Dette gir et resultat etter skatt på 34 milliarder kroner. Det siste året viser en resultat margin på 31 prosent og en driftsmargin på 54 prosent.

Marginene er altså fortsatt på et nivå som gjør det særdeles utfordrende å hevde at selskapet ikke har et defacto monopol.

Omsetningsveksten fra regnskapsåret 1997 til regnskapsåret 1998 (avsluttet 30.juni) var på 28 prosent, mens veksten det siste kvartalet var på 26 prosent. Microsoft forklarer dette med at man er inne i en periode med lavere vekst, en periode som ventelig vil vare til lanseringen av Office 2000 og NT 5.0 i 1999.

Det siste året har antallet arbeidsstasjoner med Windows NT økt til 15 millioner mens antallet NT-servere er tredoblet blant "Fortune 1000" selskapene.

I forbindelse med resultatfremleggelsen opplyser selskapet det er solgt omtrent 1 million eksemplarer av Windows 98 siden produktet ble lansert 25. juni

Etter resultatfremleggelsen er selskapet verdsatt til 289,2 milliarder dollar eller 2.190 milliarder norske kroner. Dermed verdsetter aksjemarkedet selskapet til 70 ganger siste årets inntekter.

Til toppen