Pentagon forsvinner i det virtuelle neste "11. sept"

USAs nye militære IT-system, som alltid skal fungere uansett fysiske ødeleggelser på Pentagon-bygget, er ute på anbud.

Amerikanske leverandører forbereder seg på å tevle om kontrakter på til sammen 400 millioner dollar. Pentagon vil ha et opplegg for å gjøre seg fullt ut funksjonsdyktig i den virtuelle verden dersom 11. september skulle gjenta seg, og deler eller til å med hele det store byggverket skulle bli fysisk ødelagt.

Programmet er hittil kjent under kodenavnet "Virtual Pentagon". Ifølge bladet Fcw.com ("Federal Computer Week") er den offisielle betegnelsen "Command Communications Survivability Program", forkortet CCSP.

Da terrorister krasjet et passasjerfly i Pentagon-bygget 11. september i fjor, ble en av hovednettlinjene satt ut av spill, og flere servere i hæren og i marinen ble ødelagt. En påfølgende analyse av nettverket avdekket flere tilfeller av nettforbindelser som det ikke fantes alternativer til, og av databaser og applikasjoner som var avhengige av én bestemt nettforbindelse.

CCSP skal sørge for tilstrekkelig redundans i nettverket til at kommandosentralen skal kunne forsvinne i det virtuelle nærmest uansett hva slags fysiske ødeleggelser selve Pentagon-bygget blir utsatt for. Kritiske linjer og data skal være tilgjengelig uansett hvor generalene og admiralene befinner seg.

Fire områder skal inngå i CCSP: Tale, nettverk, stormaskiner og meldingsformidling. Områdene skal forenes i en sømløs infrastruktur.

Kontrakter skal fordeles på tre felter: integrasjon av de fire områdene, design og utlegg av systemet for meldingsformidling, og den fysiske infrastrukturen rundt hele systemet.

I første omgang er det gått ut et forvarsel om at integratorkontrakten blir den første som skal fordeles. Så vil det bli kunngjort en frist for potensielle kandidater til å gjøre rede for sine kvalifikasjoner. Forsvarsdepartementet vil så velge blant disse og lage en liste over dem som vil få lov til å delta i selve anbudsrunden.

Til toppen